Z centrum widać najwięcej
  

Nr 235

(28/2013)
09.07.2013
CZYTAJĄC

DĄBROWSKA: Pamięć i śnienie. O „Wierszach wybranych” Duo Duo

Krystyna Dąbrowska Pamięć i śnienie Pierwszy raz usłyszałam o nim przy okazji tegorocznego Festiwalu Miłosza w Krakowie, którego był gościem. Jednocześnie wydawnictwo Dialog opublikowało szczupły, dwujęzyczny wybór jego wierszy w tłumaczeniu Małgorzaty Religi. Dwadzieścia dwa liryki, zawarte w tej książce, plus garść angielskich przekładów dostępnych w internecie to wszystko, co udało mi się poznać z ponad czterdziestoletniego dorobku poetyckiego Duo Duo. Jeśli mimo tak skromnej wiedzy zdecydowałam się o nim […]

KASSNER: Z Warszawy do Oksfordu. O książce „Zbigniew Pelczyński. A Life Remembered” Davida McAvoya

Maciej Kassner Z Warszawy do Oksfordu „Książę Huan [z T’si] czytał książkę w swej głównej komnacie, poniżej kołodziej Pien robił koło. Odłożywszy młot i dłuto, zwrócił się do księcia: «Czy można spytać, co książę czyta? Czyje są to słowa?» «To są słowa mędrców». «Czy ci mędrcy żyją?» «Nie, już zmarli». «W takim razie to są tylko męty i osad po starożytnych»”.  Czuang Tsy „Prawdziwa księga południowego kwiatu”, cyt. za: Michael Oakeshott, […]

WIĘCEJ
SMAKUJĄC

Magda i Adam Gendźwiłłowie

Na jagody

Leśne jagody to owoce, których właściwie nie udało się nam udomowić – nadal są prezentem od lasu.

WIĘCEJ

FELIETONY

[Z miasta] Po co nam stararchitekci?

[Niemcy] Gdy historia inaczej się toczy

[Prosto z USA] Bauman in Breslau

[Polska-Litwa] Granice