„Kultura Liberalna” ukazuje się od 2009 r. dzięki zaangażowaniu dziesiątek osób i dobrej woli darczyńców. Bądź jednym z nich. Wesprzyj nas.
10 zł
20 zł
50 zł
100 zł
Inna
kwota
Z centrum widać najwięcej
  

Nr 38

(38/2009)
28.09.2009
SŁYSZĄC

Aleksander Laskowski

Antyki Jerzego Fryderyka

W pierwszych słowach mojej recenzji pragnę wytłumaczyć się z tytułu. Ponieważ dane mi było zaznać rzeczy nowej i trudnej do opisania, postanowiłem uciec w neologizm i spolszczyć zgrabne słowo antics, którym tak chętnie szafują brytyjscy krytycy.

WIĘCEJ