Z centrum widać najwięcej
  

KULTURA LIBERALNA > „Więź" i socjalizm....

„Więź" i socjalizm. Spotkanie z prof. Andrzejem Friszkem i Miszą Tomaszewskim

Piotr Kieżun

Serdecznie zapraszamy na spotkanie o katolicyzmie otwartym w powojennej Polsce i miesięczniku „Więź”.

Plakat: Piotr Kieżun

17 maja 2018 r., godz. 18.00, Poddasze Kultury – Chmielna 15 lok. 9

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie w seminaryjnym cyklu „Kultury Liberalnej”. Tym razem dyskutować będziemy o katolicyzmie otwartym w powojennej Polsce. Inspiracją do rozmowy będzie miesięcznik „Więź”, założony na fali popaździernikowej odwilży przez świeckich katolików, którego pierwszym redaktorem był Tadeusz Mazowiecki.

Z historykiem prof. Andrzejem Friszkem oraz Miszą Tomaszewskim, redaktorem katolicko-lewicowego magazynu „Kontakt”, porozmawiamy o tym, skąd się wzięła „Więź” i gdzie się sytuowała na ideowej mapie PRL-u? Czym jest personalizm i jaką rolę odegrał? Czy katolicy mogą wejść w dialog z socjalizmem i liberalizmem? Czy otwarty katolicyzm ma szansę na odegranie większej roli w polskim Kościele?

Punktem wyjścia do dyskusji będzie programowy tekst „Dlaczego personalizm?” dostępny tutaj: http://wiez.com.pl/2018/04/18/dlaczego-personalizm/

***
Gospodarzami tej edycji seminarium są Łukasz Bertram, Iza Mrzygłód i Adam Puchejda.

OTO NASZ ZESTAW TEMATÓW:

4 kwietnia – Spór o Conrada. Pisarze wobec tradycji i komunizmu
26 kwietnia – Miłosz. Rodzinna Europa
17 maja – „Więź”. W stronę personalizmu
27 września – Wat. Rozliczenie stalinizmu
25 października – Giedroyc. Myśl wschodnia
22 listopada – „Konopielka”. O kształt polskiej modernizacji

WSTĘP WOLNY

Seminarium jest finansowane ze środków Fundacji im. Róży Luksemburg.

...czy możemy prosić Cię o chwilę uwagi? Rzetelne dziennikarstwo wykonywane z pasją potrzebuje dziś wsparcia.

Dzięki pomocy Darczyńców możemy:

  • pracować nad tygodnikiem i codziennymi komentarzami, nie rezygnując z ich jakości,
  • wypełniać misję naszej Fundacji i wprowadzać do debaty publicznej nowe sposoby rozumienia świata,
  • planować naszą pracę w perspektywie kilkudziesięciu miesięcy.

Dlatego prosimy Cię serdecznie:

SKOMENTUJ

Nr 487

(19/2018)
8 maja 2018

PRZECZYTAJ INNE Z TEGO NUMERU

PRZECZYTAJ INNE Z DZIAŁU

KOMENTARZEWAŻNE TEMATY:

TEMATY TYGODNIA

drukuj