Wszystko na swoim miejscu. O „Stancach” Jerzego Kronholda

W „Stancach” króluje życie. Z tym, że radosny witalizm Kronholda nie jest prostą afirmacją świata poza śmiercią i cierpieniem. Pewien rodzaj radości z życia da się bowiem osiągnąć dopiero wówczas, gdy się z nimi skonfrontujemy – oswoimy śmierć i pozwolimy wypalić się cierpieniu.