Z centrum widać najwięcej
  

Debata "Wolność Sztuki" - Relacja część 2