Z centrum widać najwięcej
  

Redakcja "Kultury Liberalnej"