Z centrum widać najwięcej
  

Artykuły oznaczone tagiem:
"Arkadiusz Peisert"

PEISERT: Samoloty dla VIP-ów

Arkadiusz Peisert Samoloty dla VIP-ów Samoloty dla VIP kupowane są już od około 1994 r. Nie chciałbym rozwijać historii każdej z tych kilku prób. Idea przetargu publicznego jest powszechnie znana. Zakup powinien być możliwie najkorzystniejszy, przy możliwie najniższej cenie. Wszystko jest oczywiste i jasne, gdy zagadnienie dotyczy np. papieru do kserokopiarek. Parametry papieru są porównywalne, […]

Arkadiusz Peisert

Demokracja deliberatywna: utopia czy ratunek dla demokratycznych wartości?

Za demokracją liberalną i za demokracją deliberatywną stoją inne koncepcje „natury ludzkiej w polityce”. Pierwsza za najważniejszą uznaje możliwość ekspresji indywidualnych potrzeb i interesów we wspólnocie politycznej. Druga na pierwszym miejscu stawia interes wspólnoty i gotowość człowieka do podporządkowania się mu w imię wyższych celów, które osiągać można tylko we wspólnocie.

PEISERT: Upadek i fabrykowanie sztucznej sfery publicznej

Arkadiusz Peisert Upadek i fabrykowanie sztucznej sfery publicznej Przełożona (dopiero) przed dwoma laty znakomita książka Jürgena Habermasa „Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej” w ostatnich rozdziałach traktuje o atrofii tejże sfery w Niemczech Zachodnich w latach 60. (Habermas, 2007). Przedstawiony przez Habermasa obraz sfery publicznej wygląda dziwnie znajomo. Zagłębiając się w książkę, trudno się oprzeć wrażeniu, że […]

PEISERT: Kto kogo oszukuje w polskim systemie szkolnictwa wyższego?

Arkadiusz Peisert Kto kogo oszukuje w polskim systemie szkolnictwa wyższego? Z dużym zainteresowaniem, ale i z pewną irytacją, przeczytałem artykuł Magdy Papuzińskiej „Szkoły z klasą” zamieszczony w „Polityce” z 3 października br. Autorka rzuca oskarżenia, jednostronnie podchodząc do prezentowanych zagadnień, a ostatecznie w zasadzie nie wskazuje, gdzie tkwi źródło problemów z polską edukacją wyższą. Ale […]