Z centrum widać najwięcej
  

Artykuły oznaczone tagiem:
"Beata Chmiel"

HOLLAND, CHMIEL, MAZGAL, KATARYNA: Płeć podczas wyborów... Czy naprawdę ma znaczenie?

Szanowni Państwo, parytety, kongresy, uprzejmości… Miło, sympatycznie, ale czy rzeczywiście płeć ma znaczenie podczas wyborów? Oczywiście, kandydaci na wyścigi przypominają, że kobiety to bardzo ważny elektorat. Co wcale nie oznacza to, że zagadnienia związane z parytetami, równouprawnieniem płci, są czymś więcej niż tylko powierzchownym motywem w kampanii. Warto tu jednak uważnie obejrzeć nie tylko polityczną […]

CHMIEL, GAUDEN, WOJNAROWSKI, PIĄTEK, JUROWSKI, MAKOWSKI: Pożar w bibliotece?

Szanowni Państwo, zaproponowany na jesieni 2009 roku przez ministra Bogdana Zdrojewskiego projekt uchylenia przepisów zakazujących łączenia bibliotek publicznych z innymi instytucjami wywołał burzę w środowisku ludzi książki (por. publikowany również na łamach Kultury Liberalnej list do premiera). Minister spotkał się z zarzutem, że projektowane zmiany spowodują wchłonięcie i zmarginalizowanie (lub wręcz likwidację) bibliotek przez domy […]