Z centrum widać najwięcej
  

Artykuły oznaczone tagiem:
"Dolny Śląsk"

WTOREK [Wielka polityka] PINIOR: Euro-oil state

Józef Pinior Euro-oil state Głośna dyskusja dotycząca Unii Europejskiej – nie tylko w Polsce – odnosi się najczęściej do zakresu integracji europejskiej, odrębności interesów narodowych od interesów Wspólnoty; jest ona sporem pomiędzy zwolennikami ściślejszego związku między krajami UE a strażnikami europejskich państw narodowych. Tymczasem dyskusja ta jest sporem jałowym, niedającym odpowiedzi na pytania dotyczące konkurencyjności […]