Z centrum widać najwięcej
  

Artykuły oznaczone tagiem:
"list otwarty"

Tomasz Sawczuk

LIST OTWARTY w sprawie „Kultury Liberalnej" do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego Szanowny Panie Ministrze, z prawdziwym zaniepokojeniem należy przyjąć sposób, w jaki Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oceniło tygodnik internetowy „Kultura Liberalna” w ramach konkursu na dotacje priorytetu „Czasopisma”. Wartość merytoryczną tekstów publikowanych w tygodniku uznano za niską, zakwestionowano różnorodność poruszanych w nim tematów, wreszcie podważono kompetencje redakcji […]