Autorzy

 imię i nazwisko_Nussbaum

Jedna z najbardziej cenionych filozofek polityki i prawa. Aktywna obywatelsko, daleka od zamykania się w akademickiej wieży z kości słoniowej, jest regularnie wymieniana w rankingach najbardziej wpływowych intelektualistów na świecie. Przez kilka lat była doradczynią naukową w World Institute for Development Economics Research w Helsinkach (część United Nations University). Wówczas, wraz z Amartyą Senem, laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, prowadziła badania m.in. nad wskaźnikiem rozwoju społecznego oraz globalnym dobrobytem. Od lat 90. XX w. związana jest z University of Chicago, jedną z najlepszych uczelni na świecie, gdzie wykłada na wydziałach prawa, filozofii i politologii.

Do najważniejszych prac Marthy C. Nussbaum należą: „The Fragility of Goodness” (1986), „Sex and Social Justice” (1999), „Women and Human Development” (2000), „Hiding from Humanity: Disgust, Shame, and the Law” (2004), „Frontiers of Justice” (2006), „Creating Capabilities” (2011) oraz „Political Emotions” (2013). W Polsce ukazały się tłumaczenia następujących książek Marthy C. Nussbaum: „W trosce o człowieczeństwo” (2008) ze wstępem Jerzego Szackiego oraz „Czy powstanie klon człowieka?” (2000) napisana wraz z Cassem R. Sunsteinem, profesorem nauk prawnych i doradcą Baracka Obamy.