Kanon lektur szkolnych nie ma znaczenia. I dobrze!

W roku szkolnym 2020/2021 lekturą po raz pierwszy w polskiej szkole stanie się gra komputerowa. Czas odejść od jałowej krytyki lektur szkolnych i przejść do konstruktywnej rozmowy o treściach edukacyjnych dla młodzieży. To wymaga porzucenia idei kanonu, jaką znaliśmy dotychczas.