Z centrum widać najwięcej
  

Artykuły oznaczone tagiem:
"Białoruś"

Катажына Скшыдлоўска-Калюкін

Мастацтва рэакцыі. Як дзейнічаць у эміграцыі

Беларускія актывісты ў Польшчы здабываюць досвед дзейнасці ў дэмакратычнай сістэме. Яны спадзяюцца, што аднойчы змогуць рабіць гэта ў сваёй дзяржаве. І хоць польская дэмакратыя ўсё больш губляе якасць, для іх яна ўсё яшчэ ўзор, на якім можна вучыцца.

Якуб Бадзёны гутарыць з кандыдатам навук Паўлам Усавым

Лукашэнка. Гісторыя апошняга дыктатара Еўропы

Пра гісторыю гэтак званага апошняга дыктатара ў Еўропе Якуб Бадзёны гутарыць з кандыдатам навук Паўлам Усавым, выбітным беларускім палітолагам, жыхаром Варшавы.

Redakcja Kultury Liberalnej

Jak zbudować państwo prawa na Białorusi? [TEKSTY I ANALIZY]

Kiedy próbujemy zrozumieć mechanizm kryzysu praworządności w Polsce pomaga nam analiza posobnych kryzysów w innych krajach Europy. Jednak jest jeden kraj, którego nie da się porównać z żadnym z nich, bo przerasta wszystkie w zaawansowaniu autorytarnych metod rządzenia. To Białoruś – państwo o systemie, który politolog i analityk Pavel Usov, nazywa systemem neototalitarnym. Autorytaryzm białoruski to […]

Рэдакцыя Ліберальнай Культуры

Як пабудаваць прававую дзяржавуў Беларусі? [ТЭКСТЫ І АНАЛІЗЫ]

Каб зразумець механізм крызісу ў польскай дзяржаве, дастаткова прыгледзецца да аналітыкі падобных крызісаў у іншых краінах Еўропы. Але ёсць краіна, якую немагчыма параўнаць з ніводнай іншай, бо яна пайшла далей за ўсіх у галіне аўтарытарных метадаў кіравання. Гэта Беларусь – дзяржава з сістэмай, якую палітолаг і аналітык Павел Усаў называе неаталітарнай сістэмай. Беларускі аўтарытарызм – […]

Z Janą Puglierin rozmawia Jakub Bodziony

Polska w Europie nie jest partnerem dla nikogo

Polska miałaby dużo większy wpływ na funkcjonowanie Unii, gdyby rzeczywiście zaangażowała się w pracę nad jej agendą. To absolutnie nie oznacza, że miałaby zgadzać się na wszystko i przyjmować służalczą postawę wobec Niemiec. Niestety, obecnie rząd w Warszawie nie może być dla kogokolwiek partnerem, bo nie wykazuje żadnego konstruktywnego zaangażowania.