O nas

„Kultura Liberalna” to środowisko intelektualne zbudowane wokół tygodnika internetowego o tej samej nazwie. Pismo ukazuje się nieprzerwanie od sześciu lat pod adresem www.KulturaLiberalna.pl.

Tygodnik tworzą młodzi przedstawiciele polskiej akademii, dziennikarze, studenci, artyści i przedstawiciele wolnych zawodów. Kolejne wydania ukazują się w każdy wtorek, niektóre z nich także w tłumaczeniach na język angielski, niemiecki lub francuski. Oprócz tego codziennie publikujemy felietony oraz komentarze nadzwyczajne. Wszystkie publikowane na łamach „Kultury Liberalnej” teksty to pierwodruki. Wszystkie są też dostępne bezpłatnie.

Celem „Kultury Liberalnej” jest wzmacnianie i modernizowanie polskiej myśli liberalnej – w tym wykroczenie poza wąskie, ekonomiczne rozumienie liberalizmu – a także uczestnictwo w międzynarodowych debatach na tematy społeczno-polityczne i kulturalne.

Publikujemy wywiady, artykuły, komentarze, recenzje filmowe i książkowe. W naszym tygodniku gościli już między innymi: Anne Applebaum, Francis Fukuyama, Dariusz Gawin, John Gray, Agnieszka Holland, Necla Kelek, Ivan Krastev, Paweł Lisicki, Zbigniew Nosowski, Adam Michnik, Martha Nussbaum, Michael Walzer, Lech Wałęsa, Saskia Sassen, Peter Sloterdijk, Aleksander Smolar, Martin Wolf i Fareed Zakaria.

Ponadto organizujemy debaty na „Poddaszu Kultury”, czyli w siedzibie tygodnika przy ul. Chmielnej 15/9 w Warszawie. Rozmawiamy tu na różnorodne tematy społeczno-polityczne i kulturalne. Prowadzimy choćby zażarte spory o polskie autorytety, na przykład na temat Jarosława Iwaszkiewicza, Sławomira Mrożka, Jarosława Marka Rymkiewicza, Antoniego Słonimskiego i wielu innych.

W grudniu 2014 r. „Kulturę Liberalną” odwiedziło 74 tys. unikalnych użytkowników. Na portalu społecznościowym Facebook mamy ponad 70 tysięcy fanów.

Tygodnik „Kultura Liberalna” został oficjalnie zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Warszawie, w rejestrze dzienników i czasopism pod pozycją Pr 16164, a jego numer w systemie informacji o wydawnictwach ciągłych to ISSN 2081-027X.

 

„Kultura Liberalna” jest świetnym pismem grupy młodych intelektualistów. Liberalizm w tytule to nie tylko wyraz przywiązania do zasadniczych wartości i idei liberalnych, lecz także wyraz otwartości na świat, na ważne zjawiska w nim występujące i różne idee.

Aleksander Smolar

Celem pisma jest przybliżenie, nie tylko polskim czytelnikom, bogatej myśli liberalnej i zerwanie z bardzo wąskim, ekonomicznym pojmowaniem wartości dla liberałów najważniejszej – ludzkiej wolności. To działalność nie tylko ważna, ale i we współczesnym świecie niezbędna.

John Gray

„Kulturę Liberalną” uważam za jedno z najciekawszych intelektualnie młodych środowisk. Cechuje ich nie tylko rozległa wiedza i uniwersalne spojrzenie na problemy współczesnego świata, ale też prawdziwa odpowiedzialność intelektualna. Unikają skrajności, demagogii, tak częstych w obiegu medialnym w Polsce, stawiają oryginalne pytania i nie szukają na nie łatwych odpowiedzi.

Agnieszka Holland

Rzadko się coś takiego kulturze przydarza, by niewielki zespół entuzjastów podjął, nie dla sławy i pieniędzy, śledzenia z miesiąca na miesiąc i tygodnia na tydzień, na żywo i w realnym czasie meandrów zarówno wzniosłej kultury, jak i kultury codzienności, kultury elitarnej i ludowej, instytucjonalnej i spontanicznej. „Kultura Liberalna” jest zjawiskiem unikalnym o wielkim kulturowym znaczeniu.

Zygmunt Bauman

Jestem pod ogromnym wrażeniem intelektualnego i organizacyjnego poziomu środowiska „Kultury Liberalnej”. Odgrywa ono bardzo ważną rolę w społeczeństwie warszawskim i rozmowach ogólnopolskich.

Timothy Snyder

 

Redakcja:

dr Jarosław Kuisz – redaktor naczelny „Kultury Liberalnej”. Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UW i chercheur associé étranger w Institut d’histoire du temps present w Paryżu. Wykładowca w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Collegium Artes Liberales UW. Laureat nagrody tygodnika „Polityka” – „Zostańcie z nami”. W roku 2014 visiting scholar na University of Chicago i visiting fellow w Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu.

Łukasz Bertram – redaktor działu „Patrząc”. Doktorant Instytutu Socjologii UW, współpracownik Ośrodka KARTA. Pisze doktorat o stalinowskiej elicie politycznej w Polsce. W KL publikuje na temat polityki bieżącej i historycznej, kina oraz PRL-u, zajmuje się także Obserwatorium Debaty Publicznej. Autor opracowań „Obieg NOWEJ” (2013) i „PPN. 1976–1981. Język niepodległości” (2012).
Adres do korespondencji: lukasz.bertram[at]kulturaliberalna.pl

Bartek Biedrzycki – opiekun rubryki z recenzjami powieści graficznych w dziale „Czytając”. Z wykształcenia anglista, z zawodu specjalista IT, z powołania wydawca komiksów w wydawnictwie Dolna Półka. Publikował m.in. w Komiksomanii, Motywie Drogi, Guliwerze, ComixGrrrlz.

Grzegorz Brzozowski – szef działu „Patrząc”. Absolwent kursu dokumentalnego w Mistrzowskiej Szkole Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy, studiował też socjologię, psychologię i reportaż na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Utrechcie. Obecnie doktorant w Instytucie Socjologii UW, pracuje nad rozprawą z zakresu antropologii widowisk i socjologii religii.
Adres do korespondencji: grzegorz.brzozowski[at]kulturaliberalna.pl

dr hab. Marta Bucholc – związana z działem „Czytając”, pisuje także do działu „Patrząc”, ze szczególnym upodobaniem zajmując się słabym kinem oraz przeraźliwie naukową literaturą socjologiczną. Na UW ukończyła studia socjologiczne, filozoficzne i prawnicze. Od 2000 roku związana jest z Instytutem Socjologii UW. Opublikowała książki: „Konserwatywna utopia kapitalizmu” (2012) oraz „Samotność długodystansowca” (2013).

dr Tadeusz Ciecierski – związany z działem „Czytając”, autor recenzji książek z zakresu nauk o poznaniu i komunikacji. Pracownik Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się analityczną filozofią umysłu i języka. Opublikował książki „Zależność kontekstowa. Wprowadzenie do problematyki”, Warszawa 2011 oraz „Nastawienia sądzeniowe” (2013).

Wojciech Kacperski – socjolog, historyk filozofii. Przewodnik po Warszawie. Miejski felietonista „Kultury Liberalnej”. Doktorant w Instytucie Socjologii UW, gdzie pisze rozprawę na temat „oddolnego urbanizmu”. Interesuje się miastotwórczą rolą kawiarni, miejskimi ruchami społecznymi oraz współczesną architekturą. Członek Kongresu Ruchów Miejskich.
Adres do korespondencji: wojciech.kacperski[at]kulturaliberalna.pl

Emilia Kaczmarek – stała felietonistka „Kultury Liberalnej”, związana także z działem „Temat Tygodnia”. Z wykształcenia bioetyk, absolwentka filozofii na Uniwersytecie Warszawskim, pisze doktorat o etycznych aspektach funkcjonowania przemysłu farmaceutycznego i nowych obliczach biopolityki. Członkini „Centrum Bioetyki i Bioprawa” Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczycielka etyki. Razem ze „Stowarzyszeniem Aqueduct” popularyzuje filozofię wśród uczniów warszawskich szkół.

Piotr Kieżun – szef działu recenzji książkowych „Czytając”. Historyk idei, studiował socjologię i filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Pisze o francuskiej kulturze i społeczeństwie, zajmuje się związkami literatury i polityki w XX w. W latach 2008–2015 pracował w Instytucie Książki. Po godzinach uprawia pływanie, współzałożyciel Klubu Sportowego Mako, prowadzi blog o historii pływania „Świat wpław”.
Adres do korespondencji: piotr.kiezun[at]kulturaliberalna.pl

Michał Krasicki – redaktor działu „Czytając”. Tłumacz, pracuje w Żydowskim Instytucie Historycznym.

dr Paweł Majewski – związany z działem „Czytając”, adiunkt w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Ewa Nosarzewska – kieruje działaniami zespołu korekty. Przypomina, organizuje, pilnuje, pisze i redaguje. Z wykształcenia socjolożka, z zamiłowania – dziennikarka, a przede wszystkim redaktorka w niejednym warszawskim wydawnictwie.

dr Łukasz Pawłowski – sekretarz redakcji i felietonista „Kultury Liberalnej”. Z wykształcenia socjolog i psycholog. Autor tekstów i wywiadów na temat polskiego i amerykańskiego życia politycznego. W 2014 r. otrzymał nagrodę NBP w kategorii najlepszy wywiad o tematyce ekonomicznej za rozmowę z Michaelem Sandelem „Pobudka z amerykańskiego snu”.

Adam Puchejda – zastępca sekretarza redakcji „Kultury Liberalnej”. Historyk idei, teoretyk polityki, tłumacz, publicysta i redaktor. Studiował literaturę, filozofię, historię i socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim i w École des hautes études en sciences sociales (EHESS) w Paryżu. Stypendysta SYLFF (CNRS, Sciences Po) i Imre Kertész Kolleg w Jenie. Interesuje się m.in. historią i socjologią intelektualistów, socjologią mediów, antropologią sfery publicznej. Pracował wcześniej także w „Znaku”, „Cwiszn” i „Res Publice Nowej”.
Adres do korespondencji: adam.puchejda[at]kulturaliberalna.pl

dr Katarzyna Sarek – stała felietonistka w czwartkowej rubryce „Chiny”. Sinolożka, tłumaczka, popularyzatorka wiedzy o Chinach. Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim i Nanjing Normal University. Wykłada w Zakładzie Japonistyki i Sinologii UJ. W latach 2012–2016 matkowała rubryce „KL Dzieciom” poświęconej literaturze dziecięcej.

Tomasz Sawczuk – współtworzy dział „Temat Tygodnia”, kierownik ds. finansowych Fundacji Kultura Liberalna. Jest także autorem komentarzy do bieżących wydarzeń politycznych. Absolwent prawa i filozofii, obecnie doktorant w Instytucie Filozofii UW.

dr Kacper Szulecki – związany z działem politycznym i „Czytając”. Politolog międzynarodowy i socjolog polityczny, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu w Oslo. Na Uniwersytecie w Konstancji obronił doktorat na temat pojęcia dysydenta. Współtworzy Environmental Studies and Policy Research Institute we Wrocławiu.

dr Karolina Wigura – szefowa działu politycznego. Studiowała socjologię, filozofię i nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w Monachium. Adiunktka w Instytucie Socjologii UW. Stypendystka m.in. wiedeńskiego IWM i GMF. Opublikowała książkę „Wina narodów. Przebaczenie jako strategia prowadzenia polityki” (nagroda im. J. Tischnera 2012).

dr Rafał Wonicki – adiunkt w Instytucie Filozofii UW. Zajmuje się zagadnieniami współczesnej filozofii polityki oraz problemami z zakresu teorii państwa i prawa. Członek redakcji „Civitas”. Wydał książkę „Spór o demokratyczne państwo prawa”(2007). Odbywał staże badawcze na Indiana University Bloomington, Notre Dame University, Aberdeen University oraz w European University Institute.

Stali współpracownicy:

Justyna Czechowska
Hubert Czyżewski
Marcin Dobrowolski
Wojciech Engelking
Łukasz Faciejew
Mateusz Fałkowski
Jacek Głażewski
Helena Jędrzejczak
Michał Jędrzejek
Konrad Kamiński
Julian Kania
Katarzyna Kasia
Katarzyna Kazimierowska
Eliza Kącka
Padraic Kenney
Maciej Komornik
Piotr H. Kosicki
Tomasz Kozłowski
Jakub Krupa
Ireneusz Krzemiński
Rafał Kucharczuk
Michał Matlak
Iza Mrzygłód
Anna Olmińska
Krzysztof Renik
Alicja Rosé
Krzysztof Siwoń
Paweł Śpiewak
Jan Tokarski
Jacek Wakar
Olga Wysocka
Paulina Zaborek
Gniewomir Zajączkowski
Viktoriia Zhuhan
Szymon Żuchowski

Korekta:

Ewa Nosarzewska