O Fundacji

Fundacja Kultura Liberalna została ustanowiona we wrześniu 2011 roku i jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod Numerem KRS: 0000398695.

Do jej głównych celów należy edukacja i wychowanie obywatelskie, wszechstronne wspieranie i krzewienie wartości liberalnej demokracji, a także odnawianie dziedzictwa kulturowego liberalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej.

Fundacja jest wydawcą tygodnika „Kultura Liberalna”.

Zarząd Fundacji

Jarosław Kuisz, prezes zarządu
Grzegorz Brzozowski, członek zarządu
Piotr Kieżun, członek zarządu
Łukasz Pawłowski, członek zarządu
Karolina Wigura, członkini zarządu

Rada Fundacji

Marta Bucholc
Łukasz Faciejew
Michał Krasicki