O Fundacji

Fundacja Kultura Liberalna została ustanowiona we wrześniu 2011 roku i jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod Numerem KRS: 0000398695.

Do jej głównych celów należy edukacja i wychowanie obywatelskie, wszechstronne wspieranie i krzewienie wartości liberalnej demokracji, a także odnawianie dziedzictwa kulturowego liberalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej.

Fundacja jest wydawcą tygodnika „Kultura Liberalna”.

Fundację można wesprzeć wpłacając darowiznę na numer konta: mBank 95 1140 2017 0000 4602 1304 2819 (dane adresowe: Fundacja Kultura Liberalna, ul. Chmielna 15/9, 00-021 Warszawa). Prosimy o wstawienie w pole tytuł przelewu zdania: „Darowizna na cele statutowe Fundacji Kultura Liberalna”.

Zarząd Fundacji

Jarosław Kuisz, prezes zarządu
Grzegorz Brzozowski, członek zarządu
Piotr Kieżun, członek zarządu
Łukasz Pawłowski, członek zarządu
Karolina Wigura, członkini zarządu

Rada Fundacji

Marta Bucholc
Łukasz Faciejew
Michał Krasicki

Sprawozdanie finansowe Fundacji Kultura Liberalna za rok 2018 (PDF)

Kultura Liberalna – wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2018
Kultura Liberalna – bilans 2018
Kultura Liberalna – rachunek zysków i strat 2018
Kultura Liberalna – dodatkowe informacje i objaśnienia 2018