Kultura Liberalna solidarnie z Ukrainą

Nr 38

(38/2009)
28.09.2009
SŁYSZĄC

Aleksander Laskowski

Antyki Jerzego Fryderyka

W pierwszych słowach mojej recenzji pragnę wytłumaczyć się z tytułu. Ponieważ dane mi było zaznać rzeczy nowej i trudnej do opisania, postanowiłem uciec w neologizm i spolszczyć zgrabne słowo antics, którym tak chętnie szafują brytyjscy krytycy.

WIĘCEJ