Kultura Liberalna solidarnie z Ukrainą

Artykuły oznaczone tagiem:
"Karol Marks"

Jan Tokarski

[Pęknięcia] Nowoczesność

Czy nie rozsądniej zamienić wielkie, acz nierealne marzenia o spełnionym człowieczeństwie na bezlik konkretnych, namacalnych uciech, obecnych tu i teraz? Dlaczego właściwie mielibyśmy nie przyłączyć się do radosnej, globalnej love parade w pełni wyemancypowanych konsumentów? Dlaczego nie skorzystać z błogosławieństw techniki, która już niedługo gładzić będzie grzechy świata?

Z Bronisławem Wildsteinem rozmawia Karolina Wigura

Bauman: bohater ze znakiem ujemnym

„Całe jego myślenie wyrasta z jego doświadczeń w latach 40. Z rewolucji, w której uczestniczył, a która miała przez krew i przemoc stworzyć nowy świat. To była próba destrukcji fundamentalnej tożsamości ludzkiej w imię jakiegoś widma człowieka, o którym nic nie wiemy. I do tego wszystkiego nie miał odwagi autor «Płynnego lęku» się później przyznać, a jego interpretacje są w jakimś sensie kontynuacją dawnego stylu myślenia”.

Adam Zamoyski w rozmowie z Hubertem Czyżewskim

Obnażyć ducha epoki

O tym, jak trwałe są lęki i psychozy dawnych i współczesnych Europejczyków, oraz o trudach, które można napotkać podczas popularyzacji wiedzy o dziejach Polski na Zachodzie, opowiada Adam Zamoyski.

WTOREK [Wielka polityka] PINIOR: Eric Hobsbawm 1917-2012

Józef Pinior Eric Hobsbawm 1917-2012 Eric Hobsbawm umarł w londyńskim szpitalu w wieku 95 lat, według relacji jego córki dla „Guardiana” – ze stertą gazet obok siebie. Właściwie tak wyobrażałem sobie jego śmierć. Pierwszy raz w życiu zobaczyłem go z gazetą na początku września w 1993 r. w Center for Studies of Social Change Charlesa Tilly’ego, na piątym piętrze […]

CZWARTEK [Niemcy] WOŚ: Jak zdobyć Berlin

Rafał Woś Jak zdobyć Berlin Spędziłem w Berlinie dziesięć ostatnich miesięcy. I wydaje mi się, że odkryłem niebanalny, zdrowy i intelektualnie stymulujący sposób na zwiedzanie dużej zachodniej metropolii. Niech czytelnicy „Kultury Liberalnej” poznają go jako pierwsi. Do szczęścia potrzeba naprawdę niewiele. Kupujemy mapę niemieckiej stolicy za kilka euro oraz dobry kolorowy pisak. To – nie […]

BUCHOLC: Bankierzy i tak wyjdą na swoje. „Filozofia pieniądza” Georga Simmela

Marta Bucholc Bankierzy i tak wyjdą na swoje Specyficzne spłaszczenie życia emocjonalnego, zarzucane epoce wcześniejszej w porównaniu z siłą i surowością epok wcześniejszych, łatwość intelektualnego porozumienia nawet ludzi o bardzo odmiennej naturze i pozycji (podczas gdy jeszcze człowiek tak intelektualnie wybitny a zainteresowany dyskursem teoretycznym jak Dante powiadał, że niektórym oponentom nie powinno się odpowiadać […]

ŚRODA [Francja] KUISZ: Na ruinach mieszczańskiego świata

Jarosław Kuisz Na ruinach mieszczańskiego świata „- Och, wydać za mąż córkę i umrzeć!… – wykrzyknęła nieszczęśliwa kobieta, tracąc głowę”1. Jak zauważono we Francji, już od 200 lat czytamy „Komedię ludzką”. Oczywiście słowo czytamy powinno znaleźć się w cudzysłowie – i to pogrubionym – przede wszystkim ze względu na wąski krąg dzisiejszych amatorów takiej lektury. […]

WTOREK [Wielka polityka] PINIOR: Klasa robotnicza idzie do nieba

Józef Pinior Klasa robotnicza idzie do nieba Ten argument wracał przed każdą pielgrzymką papieża do Polski: nie organizujmy strajku ani manifestacji, bo to zaszkodzi wizycie. Dyskusje przed pierwszym maja 1983 roku w twardym podziemiu solidarnościowym związanym z Tymczasową Komisją Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” sprowadzały się do pytania: wzywać do pierwszomajowych demonstracji czy nie? I sygnały, które […]

MAJEWSKI: Diamentowy deszcz

Paweł Majewski Diamentowy deszcz „Złego wpływu” Platona na europejską filozofię upatruje się dziś głównie w dwóch jej cechach – w dualizmie ontologicznym i w utopijności wizji politycznej. Wyklina się albo platońską metafizykę, albo platońską politeję. Można jednak zwrócić uwagę na jeszcze inną właściwość jego filozofii, która zaważyła na całej myśli Europejczyków nie mniej niż tamte […]