Biblioteka Kultury Liberalnej

winieta_Zakaria_premiera

Zakaria_Przyszłosc_wolnosci_okladka

kup ksiazke_Zakaria

W Polsce po 1989 roku długo byliśmy przekonani o tym, że demokracja i liberalizm zawsze chodzą ze sobą w parze. Jednak demokratyczne argumenty są dziś coraz częściej używane nie w celu wzmocnienia, ale zniszczenia liberalnych instytucji.

O pokusie i groźbie nieliberalnej demokracji jako pierwszy pisał Fareed Zakaria – jeden z najbardziej znanych i cenionych amerykańskich dziennikarzy. W książce „Przyszłości wolności” stawia sprawę jasno: jeżeli nie sprzeciwimy się antyliberałom, możemy obudzić się w państwie, w którym na sztandarach umieszcza się demokratyczne hasła, ale łamane są prawa obywatelskie. Dziś w Polsce książka ta jest potrzebna jak nigdy przedtem.

***

„Niniejsza książka jest apelem o samokontrolę, o przywrócenie równowagi między demokracją i wolnością. Nie opowiada się przeciwko demokracji, ale stawia tezę, że powiedzenie „co za dużo, to niezdrowo” odnosi się również do czegoś tak dobrego jak demokracja. Istotą liberalno-demokratycznej polityki jest budowa różnorodnego, złożonego porządku społecznego, w którym nie dominuje żadna pojedyncza idea”.

Fareed Zakaria

 

Fareed Zakaria – amerykański dziennikarz pochodzenia indyjskiego. Pracował m.in. w „Foreign Affairs”, „Newsweeku” i tygodniku „Time”. Obecnie jest felietonistą dziennika „Washington Post” oraz prowadzi program „Fareed Zakaria GPS” na antenie stacji CNN.

 

nota bibliograficzna_Zakaria

 


winieta_tytul_Emilia Kaczmarek

Co_to_wlasciwie_jest_ten_dzender_Emilia_Kaczmarek_okladka

kup ksiazke Kaczmarek

pobierz przedmowę i spis treści

Czy zarodek jest człowiekiem? Czy śmierć jest naszym obowiązkiem? Czy warto sprawdzać, co mamy w genach? Spotkanie współczesnej medycyny i nowych technologii przynosi wiele niezwykłych pytań i kontrowersji. Niektóre z nich rozpalają sferę publiczną do czerwoności – a wszystkie dotyczą wyborów życiowych, które mogą czekać każdego z nas. Jeśli nie dziś, to jutro.

Książka Emilii Kaczmarek to pasjonujący zbiór 36 felietonów, które w praktycznej i zwięzłej formie prowadzą Czytelnika przez najważniejsze współczesne problemy etyczne, pozwalając lepiej zrozumieć, o co w nich właściwie chodzi.

O książce napisali:

Teksty Emilii Kaczmarek są doskonałym świadectwem tego, że najtrudniejsze problemy filozofii i medycyny, związane z „narodzinami”, „życiem”, „ciałem”, „wolnością” i „śmiercią”, dają się ująć w formę kompetentnej, popularnonaukowej, a jednocześnie otwartej na dyskusję narracji.  To książka, którą absolutnie trzeba przeczytać!

dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Magdalena Środa

Kiedy eutanazja jest moralnie dopuszczalna? Do jakiego wieku kobieta bezpłodna może się starać o zabieg in vitro? Czy surogatka staje się „druga matką”? Jeśli nie wiemy tego od razu, to nie domagajmy się też natychmiastowej odpowiedzi. Zdecydujmy się raczej zawiesić sąd i pomyśleć. Ta książka pomaga myśleć bez gniewu i zaciekłości.

prof. dr hab. Jacek Hołówka

 

Emilia Kaczmarek – doktorantka w Zakładzie Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, członkini Centrum Bioetyki i Bioprawa UW, nauczycielka etyki, publicystka. W tygodniku „Kultura Liberalna” prowadzi cykl felietonów poświęconych bioetyce. 

 

nota bibliograficzna_kaczmarek

 


winieta_tytul

Piata strona świata_okladka

kup ksiazke_piata

„Piąta strona świata. Nowa literatura niemiecka” to prezentacja fragmentów prozy pięciu współczesnych niemieckich pisarzy, których twórczość sytuuje się na przecięciu kultur. Shida Bazyar opisuje doświadczenia irańskiej rewolucji, Ulrike Draesner – chaotyczną wędrówkę ludów tuż po drugiej wojnie światowej, Matthias Nawrat – polsko-niemieckie pogranicze, Deniz Utlu – życie osiadłej w Niemczech tureckiej rodziny, Antje Rávic Strubel – intymne relacje bohaterów zanurzonych w anglojęzycznym mikrokosmosie. Wraz z pisarzami odwiedzamy więc cztery strony świata, by ostatecznie zwrócić się ku tej najważniejszej, niematerialnej piątej stronie, która łączy w sobie wszystkie poprzednie – ku literaturze.

Wszyscy autorzy tomu reprezentują różne pokolenia i różne stylistyki, wszyscy jednak na swój indywidualny sposób mierzą się z wyzwaniem wielokulturowości i wielojęzyczności, o czym piszą również w esejach specjalnie przygotowanych na potrzeby tego zbioru. Oprócz powieści Matthiasa Nawrata „Wszystkie śmierci dziadka Jurka” ich twórczość nigdy nie była tłumaczona na język polski. Jest to więc również ich polski debiut.

***

Antologia „Piąta strona świata. Nowa literatura niemiecka” doskonale odzwierciedla drogę, jaką przeszły Niemcy od Monachium 1938 do Monachium 2015. Jej bohaterem jest język niemiecki, nośnik wielkiej tradycji, zraniony faszyzmem, który dziś wchłania w siebie „Multi Kulti Deutsch”, „denglish” i poliglotyczną poetykę nawarstwiających się kultur. Nie przynależność etniczna i nie geografia decydują o tożsamości narodowej współczesnych Niemców, lecz wybór wspólnego języka. Co więcej, wybór ten to nie asymilacja, lecz narzędzie walki rozjuszonych i kontestacja korekt, które „swoi” chcą wprowadzić do spojrzenia na świat „innych”. To dzięki temu młoda literatura niemiecka „odwraca się ku nieśmiertelności” i staje się fascynującą próbą poszukiwania języka uniwersalnego.

Krzysztof Czyżewski

nota bibliograficzna_piata

Logotypy


winieta_granice_pol

pekajace-granice_pol

kup-ksiazke_2

pobierz-wersje-ang

Niniejsza publikacja jest pokłosiem konferencji „Pękające granice, rosnące mury. Europejczycy wobec kryzysu ukraińskiego”, która odbyła się 8 września 2015 r. w Warszawie i w której udział wzięli politycy, naukowcy, dyplomaci, intelektualiści i dziennikarze między innymi z Ukrainy, Niemiec, USA, Francji, Norwegii, Wielkiej Brytanii i Polski.

Wśród gości konferencji byli m.in. Robert Cooper (Komisja Europejska), Adam Garfinkle („The American Interest”), Josef Joffe („Die Zeit”), Sylvie Kauffmann („Le Monde”), Viola von Cramon (Związek 90/Zieloni), Katja Gorczyńska („Kyiv Post”), Ulrike Guérot (European Democracy Lab), Jarosław Hrycak (Ukraiński Uniwersytet Katolicki), Roman Kuźniar (Uniwersytet Warszawski), Jarosław Pietras (Rada Unii Europejskiej), Adam Daniel Rotfeld (Uniwersytet Warszawski), Aleksander Smolar (Fundacja im. Stefana Batorego), Asle Toje (Norweski Instytut Noblowski).

Ze wstępu:

Geopolityka liberalna musi być krytyczna, to znaczy przede wszystkim oparta na myśleniu poza schematami i „wbrew”. Na kwestionowaniu i ciągłym zadawaniu niewygodnych pytań. Taka geopolityczna wyobraźnia byłaby w stanie podważać zastane prawdy i ortodoksje. […] To smutne i wręcz przerażające, że wyrachowanie uchodzi za mądrość, podstęp za inteligencję, a cynizm nazywany jest realizmem. Wszystko to zakotwiczane jest w „zdrowym rozsądku”. Ów klub makiawelistów aż prosi się o konfrontację z odrobiną intelektualnego chuligaństwa.

Kacper Szulecki, „W stronę geopolityki liberalnej”

 

nota-bibliograficzna_granice

logotypy


winieta_granice_ang

cracking_borders_eng

kup-ksiazke_pdf_ang

This book is the direct outcome of the international conference entitled “Cracking Borders, Rising Walls – The Crisis of the European Order” which took place on 8th of September 2015 in Warsaw. The conference was organized by Kultura Liberalna, in partnership with Stiftung für deutschpolnische Zusammenarbeit (Büro Warschau), Allianz Kulturstiftung and S. Fischer Stiftung.

The panelists taking part include: Robert Cooper (Special Advisor for the European Commission), Adam Garfinkle (The American Interest), Josef Joffe (Die Zeit), Sylvie Kaufmann (Le Monde), Viola von Cramon (Alliance ’90/The Greens), Katya Gorchinskaya (Kyiv Post), Ulrike Guérot (European Democracy Lab), Yaroslav Hrytsak (Ukrainian Catholic University), Roman Kuźniar (University of Warsaw), Jarosław Pietras (General Secretariat of the Council of the European Union), Adam Daniel Rotfeld (University of Warsaw), Aleksander Smolar (President of the Stefan Batory Foundation), Asle Toje (Norwegian Nobel Institute).

From introduction:

The liberal geopolitics must be critical, meaning that it must avoid falling into tired intellectual clichés, it must challenge assumptions and constantly pose difficult questions. Such geopolitical imagination would be capable of subverting existing truths and orthodoxies. […] It is at once sad and terrifying that, in the Polish public debate, calculation is confused for wisdom, deception for intelligence, and cynicism is regarded as realism. All of this is anchored in “common sense.” This club of Machiavellians is just asking to be confronted with a bit of intellectual hooliganism.

Kacper Szulecki, “Towards a liberal geopolitics”

 

nota-bibliograficzna_granice_ang

logotypy


winieta_tytul_1

KL_Nussbaum_Nie dla zysku

kup ksiazke 28

Książka „Nie dla zysku. Dlaczego demokracja potrzebuje humanistów” stanowi pozycję wyjątkową, i to nie tylko z uwagi na rozgłos, jaki niemal natychmiast zdobyła na całym świecie. To rodzaj manifestu, wezwanie do przebudzenia. W czasach, gdy niemal wszyscy rozprawiają o kryzysie językiem nauk ekonomicznych, Nussbaum zwraca uwagę na głębsze źródło naszych problemów. Chodzi o kompletną dezorientację co do sensu kształcenia młodych pokoleń – dezorientację, która może spowodować o wiele poważniejszy kryzys niż ten z 2008 r.

Jaką wiedzę chcielibyśmy przekazać następnym pokoleniom w XXI w.? Po co w ogóle uczymy? „Nie dla zysku” to z jednej strony przestroga przed redukowaniem żywych ludzi do wymiaru homo oeconomicus czy sztampowo pojmowanych ról zawodowych, z drugiej – zachęta do jak najszybszego przygotowania programu demokratycznej edukacji.

O książce napisali:

Choć to nie powieść, zaczytałem się w tej książce. Nussbaum w porywający sposób wyjaśnia, dlaczego powinniśmy pielęgnować wyobraźnię, spotykając się w tym miejscu z noblistą Orhanem Pamukiem! To ważna i potrzebna książka, nie tylko dla akademików.

Michał Nogaś (Program 3 Polskiego Radia)

Podzielam pogląd autorki, że żyjemy w czasach światowego kryzysu edukacji. Eliminacja przedmiotów humanistycznych i artystycznych z programów nauczania zagraża naszej godności jako ludzi wolnych i odpowiedzialnych za swoją wolność. Myląc edukację z instrukcją, skazujemy nasze nauczycielskie dusze na potępienie.

prof. Jerzy Axer (Wydział Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski)

 

nota bibliograficzna

 


wnieta_tytuł_2

Syci_Polacy_okladka_3

kup ksiazke_2

Upłynęło sporo czasu od chwili, gdy w 2013 r. rozpoczęła się demonstracja przeciwko odłożeniu przez b. prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Dziś Ukraina stała się najbiedniejszym państwem Europy, w granicach którego niezmiennie trwają działania wojenne. To, co zdarzyło się w tym kraju, definitywnie przerwało środkowo-europejski „sen o końcu historii”. Reakcją nie powinna być jednak wyłącznie rozmowa o bezprecedensowym wzmacnianiu polskich sił zbrojnych, ale także autorefleksja nad polską solidarnością. Czy do braterstwa z Kijowem motywuje nas coś więcej niż wspólny strach przed siłą Kremla? Czy, niezależnie od politycznych deklaracji, można mówić o ciemnych i jasnych stronach naszej solidarności?

nota bibliograficzna_2

 


winieta_tytul_3

Podminowna_demokracja_okladka_2

kup ksiazke_2

Państwa zachodnie staja przed wyzwaniem integracji i asymilacji Obcego. Wbrew pozorom dotyczy to także Polski. Liczba osób migrujących do naszego kraju – zwłaszcza po wybuchu konfliktu na wschodzie Ukrainy – rośnie dramatycznie. Jak uczynić tych ludzi integralną częścią społeczeństwa? Oto zadanie stojące zarówno przed Polską, jak i przed większością krajów Europy Zachodniej. My jednak – jako państwo u progu tej drogi – wciąż mamy jeszcze trochę czasu, by wyciągnąć wnioski z błędów innych.

nota bibliograficzna_3

 


winieta_tytul_4

Umiescic_Polske_okladka_1

kup ksiazke_2

Klimat intelektualny wokół 25. rocznicy wolnej Polski zdominowały tezy radykalne. Brakuje dojrzałego i nowoczesnego języka, pozwalającego opisać zmianę systemową. Nasze widzenie transformacji kształtuje z jednej strony naiwna idealizacja przeszłości, z drugiej – mesjanistyczna martyrologia i przekonanie o kolejnej szlachetnie przegranej walce. Zmiana opowieści o polskich przemianach nie jest jednak niemożliwa. Kluczowa, paląca kwestia to znalezienie formuły mówienia o III Rzeczypospolitej – od jej początków do współczesności. Takiej, która nie będzie ani laurką, ani paszkwilem. Ta książka takiej właśnie formuły poszukuje.

nota bibliograficzna_4