Z centrum widać najwięcej
  

KULTURA LIBERALNA > Krótko mówiąc > CHMIEL: Uwaga, biblioteki...

CHMIEL: Uwaga, biblioteki !

Udostępniamy łamy dla publikacji w całości „Listu otwartego w sprawie likwidacji bibliotek w małych miejscowościach”

Beata Chmiel

Uwaga, biblioteki !

W liście do premiera Donalda Tuska, który podpisało już tej chwili ponad 500 pisarzy, tłumaczy, krytyków, wydawców i twórców z różnych dziedzin oraz po prostu czytelników [patrz: poniżej], protestujemy przeciw planowanym zmianom w prawie, pozwalającym na likwidację bibliotek w małych miejscowościach i apelujemy o podjęcie działań w obronie bibliotek oraz na rzecz podniesienie poziomu czytelnictwa w Polsce. Tym samym powołujemy Obywatelskie Forum Dostępu do Książki – forum dla wszystkich, którzy chcą uczestniczyć w walce ze spadkiem czytelnictwa, w pracach nad uzdrowieniem rynku książki i odrodzeniem bibliotek w Polsce. Do udziału w tym przedsięwzięciu zapraszamy wszystkich ludzi książki i czytelników.

Prosimy o składanie podpisów pod adresem: [email protected] lub na stronie http://otwartabiblioteka.pl/.

* Beata Chmiel, krytyk literacki, dziennikarka.

* * *

List otwarty w sprawie likwidacji bibliotek w małych miejscowościach

Do:

Donald Tusk, Premier
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3

Panie Premierze,

My, niżej podpisani – pisarze, tłumacze, redaktorzy, wydawcy, bibliotekarze i czytelnicy – protestujemy przeciwko planowanym zmianom w prawie pozwalającym na likwidację bibliotek w małych miejscowościach. Pan Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski twierdzi, że chodzi tu o łączenie niedochodowych bibliotek z innymi niedochodowymi instytucjami kulturalnymi, co ma obniżyć koszty ich utrzymywania. Kryterium dochodowości placówki kulturalnej, jaką jest biblioteka, użyte przez ministra kultury zdumiewa i wysoce niepokoi. Podzielamy obawy polskich bibliotekarzy, którzy słusznie widzą w tym zamysł likwidacji bibliotek.

Znamy dobrze polską rzeczywistość. Jeździmy po polskiej prowincji, do małych miejscowości i jeszcze istniejących małych bibliotek. Polski pisarz często nie ma innego sposobu dotarcia do czytelników. Zważywszy na niski poziom oferty kulturalnej mediów, w tym mediów publicznych, dla czytelników to jedyny żywy kontakt z autorami. To małe biblioteki są oazami, w których przetrwała sztuka czytania i sztuka rozmowy o książce i często są jedynymi w promieniu wielu kilometrów ośrodkami kultury. Biblioteki nie są – wbrew mniemaniu polskiej klasy politycznej – reliktem odchodzącego świata, o czym świadczy ich rola w Europie Zachodniej, gdzie liczba wypożyczeń z roku na rok rośnie.

Publicznie anonsowany przez ministra Zdrojewskiego zamiar przetworzenia bibliotek w „centra innowacyjności i kreatywności” okazuje się politycznym pustosłowiem. W roku 2009 w ramach programu mecenatu kulturalnego państwo przeznaczyło na biblioteki 2 miliony złotych. Czystą fikcją staje się program Biblioteka+, który do tej pory nie ma ani budżetu, ani harmonogramu wprowadzania w życie. Ten sam minister ogranicza wydatki na finansowanie bibliotek z budżetu ministerstwa w 2010 roku z założonych 40 milionów złotych do 10 milionów.

Panie Premierze,

dwadzieścia lat temu byliśmy dwa razy biedniejsi, a stać nas było na biblioteki. Przez te dwadzieścia lat kraj bogacił się o kilka procent PKB rocznie. Teraz przy postępującym spadku czytelnictwa i groźbie funkcjonalnego analfabetyzmu okazuje się, że Polski nie stać ani na program walki z tymi zjawiskami, ani na utrzymanie bibliotek. Przez dwadzieścia lat wyeliminowaliśmy z programów szkolnych edukację kulturalną, zamykaliśmy czytelnie publiczne i nie uzupełnialiśmy dostatecznie zbiorów bibliotek. Polski nie stać na pełnienie roli niewyedukowanego pariasa Europy, Polaków – na bycie narodem barbarzyńców. Wzywamy Pana, Panie Premierze, do działań, które zaświadczą, że podziela Pan nasze zdanie. Wzywamy do poszanowania Konstytucji RP, gwarantującej obywatelom dostęp do kultury.

Sami nie będziemy stać bezczynnie. Powołujemy Obywatelskie Forum Dostępu do Książki – forum dla wszystkich, którzy chcą uczestniczyć w walce ze spadkiem czytelnictwa, w pracach nad uzdrowieniem rynku książki i odrodzeniem bibliotek w Polsce. Do udziału w tym przedsięwzięciu zapraszamy wszystkich ludzi książki i czytelników.

Do wiadomości:

Pan Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

* * *

Dotychczas nasz apel poparło niemal 300 osób, wśród nich m.in.:

Lidia Amejko, pisarka, nominowana do Nagrody Nike
Joanna Bator, pisarka, publicystka
Jacek Bocheński, wieloletni prezes polskiego PEN-Clubu
Anna Brzezińska, pisarka
Max Cegielski, pisarz, publicysta
Wanda Chotomska, pisarka, poetka, odznaczona Orderem Uśmiechu
Stefan Chwin, pisarz, literaturoznawca, laureat Paszportu „Polityki” i Nagrody Kościelskich
Przemysław Czapliński, nauczyciel akademicki
Kinga Dunin, pisarka, krytyczka, publicystka, finalistka, później jurorka Nagrody Nike
Paweł Dunin-Wąsowicz, pisarz, wydawca, publicysta, redaktor naczelny pisma „Lampa”
Natasza Goerke, pisarka, nominowana do Nagrody Nike
Manuela Gretkowska, pisarka, publicystka, polityk, nominowana do Nagrody Nike
Piotr Gruszczyński, dramaturg
Julia Hartwig, poetka, m.in. dwukrotna laureatka nagrody PEN-clubu
Maria Janion, historyczka literatury, laureatka Nagrody Wielkiej Fundacji Kultury
Krystyna Kofta, pisarka
Wojciech Kuczok, pisarz, laureat nagrody NIKE
Ewa Lipska, poetka
Krzysztof Masłoń, pisarz, publicysta, krytyk
Anna Nasiłowska, pisarka, krytyk literacki
Tomasz Piątek, pisarz
Monika Piątkowska, pisarka, dziennikarka
Grażyna Plebanek, pisarka
Anda Rottenberg, pisarka, krytyczka sztuki
Hanna Samson, pisarka
Andrzej Stasiuk, pisarz, laureat Nagrody NIKE
Kazimiera Szczuka, krytyczka literacka
Monika Szwaja, pisarka
Leszek Talko, dziennikarz, felietonista
Olga Tokarczuk, pisarka, laureatka Nagrody NIKE

Skoro tu jesteś...

...mamy do Ciebie małą prośbę. Żyjemy w dobie poważnych zagrożeń dla pluralizmu polskich mediów. W Kulturze Liberalnej jesteśmy przekonani, że każdy zasługuje na bezpłatny dostęp do najwyższej jakości dziennikarstwa

Każdy i każda z nas ma prawo do dobrych mediów. Warto na nie wydać nawet drobną kwotę. Nawet jeśli przeznaczysz na naszą działalność 10 złotych miesięcznie, to jeśli podobnie zrobią inni, wspólnie zapewnimy działanie portalowi, który broni wolności, praworządności i różnorodności.

Prosimy Cię, abyś tworzył lub tworzyła Kulturę Liberalną z nami. Dołącz do grona naszych Darczyńców!

SKOMENTUJ
(48/2009)
14 grudnia 2009

PRZECZYTAJ INNE Z TEGO NUMERU

PRZECZYTAJ INNE Z DZIAŁU

KOMENTARZE



WAŻNE TEMATY:

TEMATY TYGODNIA

drukuj