Kultura Liberalna solidarnie z Ukrainą

KULTURA LIBERALNA > Krótko mówiąc > KULTURA LIBERALNA na...

KULTURA LIBERALNA na KONGRESIE OBYWATELI KULTURY – już 13 i 14 maja!

Zapraszamy na panele organizowane i współorganizowane przez Kulturę Liberalną w ramach Kongresu Obywateli Kultury, który odbędzie się już 13 i 14 maja.

(1)

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
pl. Małachowskiego 3

piątek 13 maja, godz. 11.00 – 12.30

W stronę lepszej demokracji? O roli kultury i nauk humanistycznych w procesie edukacji (organizator: „Kultura Liberalna”)

Nie tylko w Polsce coraz popularniejsza staje się opinia, że zarówno szkoła, jak i studia uniwersyteckie powinny byd przede wszystkim „praktyczne”, to znaczy przygotowywad jednostki do przyszłego odnalezienia się na rynku pracy. Co jednak z innymi obszarami życia: sferą spotkao z Innymi, polityczności i dyskusji? Jakie jest znaczenie sztuki i nauk humanistycznych w systemie edukacji? Czy system edukacji w dobrze prosperującej demokracji powinien służyd raczej „przygotowaniu do wejścia na rynek”, czy „wszechstronnemu wykształceniu obywatela”? A może można obie te wartości – praktyczną i teoretyczną – połączyd?

Uczestnicy:
Waldemar Baraniewski, historyk sztuki
Jerzy Szacki, socjolog
Paweł Śpiewak, socjolog

Prowadzenie:
Jarosław Kuisz, redaktor naczelny „Kultury Liberalnej”

***

(2)

Muzeum Sztuki Nowoczesnej
ul. Pańska 3

piątek 13 maja, godz. 12.00 – 13.30

Debata publiczna w kulturze, kultura debaty publicznej (organizatorzy: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, „Kultura Liberalna”)

W polskiej sferze publicznej coraz częściej słyszy się nawoływania do poprawy jakości debaty. Co jednak z debatą publiczną w dziedzinie kultury? Do jakiego stopnia debata o kulturze powinna być otwarta i kto – oraz na jakich zasadach – powinien brać w niej udział? Czy istnieje język, który połączyć mógłby artystów, animatorów kultury, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz akademików? Jak zapewnić animatorom i po prostu obywatelom wpływ na decyzje urzędników?

Uczestnicy:

Paweł Marczewski, „Kultura Liberalna”
Grzegorz Lewandowski, Inicjatywa Warszawa 2020
Piotr Frączak, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Bogna Świątkowska, Fundacja Bęc Zmiana

Prowadzenie:
Anna Mazgal, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

***

Zapraszamy również na panel z udziałem „Kultury Liberalnej”:

Kino Kultura
Krakowskie Przedmieście 21/23

piątek 13 maja, godz. 15.15-16.30

Po co nam tradycja? Po co nam nowoczesność? (organizator: Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych)

Czy polska tradycja przeszkadza w rozwoju kraju? Czy nowoczesność jest nam potrzebna tylko do rozwoju gospodarczego? Po co być nowoczesnym w czasach zamętu? Czy tradycja chroni przed wyzwaniami współczesnych czasów? Czy podsuwa jakiekolwiek sensowne recepty? Czy nowoczesność może być wsteczna, a tradycja promodernistyczna?

Uczestnicy:

Dariusz Gawin, wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego
Andrzej Mencwel, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytet Warszawski
Karolina Wigura, „Kultura Liberalna”

Prowadzący: Paweł Śpiewak, socjolog

***

Aby przeczytać pełny program Kongresu Obywateli Kultury, kliknij na pegaza!


Skoro tu jesteś...

... mamy do Ciebie małą prośbę. Żyjemy w dobie poważnych zagrożeń dla pluralizmu polskich mediów. W Kulturze Liberalnej jesteśmy przekonani, że każdy zasługuje na bezpłatny dostęp do najwyższej jakości dziennikarstwa.

Każda i każdy z nas ma prawo do dobrych mediów. Warto na nie wydać nawet drobną kwotę. Nawet jeśli przeznaczysz na naszą działalność 20 zł miesięcznie, to jeśli podobnie zrobią inni, wspólnie zapewnimy działanie portalowi, który broni wolności, praworządności i różnorodności.

Prosimy Cię, abyś tworzył lub tworzyła Kulturę Liberalną z nami. Dołącz do grona naszych Darczyńców i Patronów!

SKOMENTUJ
(18/2011)
3 maja 2011

PRZECZYTAJ INNE Z TEGO NUMERU

KOMENTARZEWAŻNE TEMATY:

TEMATY TYGODNIA

drukuj