Z centrum widać najwięcej
  

PRZEKAŻ
1%
PODATKU
Przekaż 1% podatku na demokratyczne media.
Podaj w rozliczeniu numer
KRS Kultury Liberalnej:
0000 398 695
Przekaż 1% podatku na Kulturę Liberalną forward

KULTURA LIBERALNA > Komentarz nadzwyczajny > LIST OTWARTY w...

LIST OTWARTY w sprawie „Kultury Liberalnej" do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Tomasz Sawczuk

Do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze,

z prawdziwym zaniepokojeniem należy przyjąć sposób, w jaki Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oceniło tygodnik internetowy „Kultura Liberalna” w ramach konkursu na dotacje priorytetu „Czasopisma”. Wartość merytoryczną tekstów publikowanych w tygodniku uznano za niską, zakwestionowano różnorodność poruszanych w nim tematów, wreszcie podważono kompetencje redakcji w prezentowaniu problematyki związanej z różnymi dziedzinami kultury. Skutkiem takiej oceny jest nieprzyznanie „Kulturze Liberalnej” dotacji na prowadzenie czasopisma w 2013 roku. Decyzja wydaje się nieuzasadniona.

„Kultura Liberalna” od początku swego istnienia kładzie olbrzymi nacisk na jakość publikowanych tekstów. Redakcja „Kultury Liberalnej” złożona jest z osób mających w swoim dorobku nie tylko osiągnięcia naukowe czy pracę w najlepszych mediach głównego nurtu, ale także prestiżowe nagrody (m.in. Grand Press, Nagrodę im. ks. J. Tischnera, Stypendia Tygodnika Polityka „Zostańcie z nami”). W dobie powszechnej tabloidyzacji prasy papierowej – wydawana nieprzerwanie od ponad czterech lat – nie rozczarowuje swoich Czytelników obniżeniem przyjętych standardów.

W roku 2012 opublikowano 52 numery czasopisma, w których oprócz „Tematów Tygodnia” znalazły się także liczne recenzje filmowe, teatralne, książkowe oraz komentarze do bieżących wydarzeń politycznych, społecznych oraz kulturalnych. Ogromne i dostępne nieodpłatnie archiwum obejmuje ponad dwa tysiące tekstów. To uchwytny dla wszystkich Czytelników dowód na różnorodność podejmowanych przez tygodnik tematów.

Co więcej, redakcja regularnie zaprasza do współpracy wybitnych dziennikarzy, polityków, naukowców czy artystów z Polski i zagranicy (część materiałów udostępniona jest także w angielskiej i niemieckiej wersji językowej). To unikalna platforma intelektualnego dialogu międzynarodowego i międzypokoleniowego. Nic dziwnego, iż – zgodnie z powszechnie dostępnymi statystykami – dziś stronę „Kultury Liberalnej” odwiedza miesięcznie blisko 20 tysięcy osób (sic!). Właśnie dzięki takim przedsięwzięciom polska kultura śmiało wkracza w epokę cyfrową.

Biorąc to wszystko pod uwagę, niska ocena merytoryczna tygodnika wydaje się nieporozumieniem. Wnioskujemy zatem o rzetelną ocenę „Kultury Liberalnej” w postępowaniu odwoławczym i wsparcie tego wyjątkowego projektu kulturalnego dotacją na wydawanie czasopisma w kolejnym roku.

Podpisano:

Piotr Arak, Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski

Prof. Timothy Garton Ash, University of Oxford, Isaiah Berlin Professorial Fellow, St Antony’s College

Prof. Klaus Bachmann, Instytut Nauk Politycznych, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Grzegorz Balcerak, czytelnik

Prof. Zygmunt Bauman, profesor emerytowany, University of Leeds

Marek Beylin, dziennikarz, „Gazeta Wyborcza”

Prof. Agata Bielik-Robson, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Paulina Biernacka, wykładowca Collegium Civitas

Dr Adam Bodnar, wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Prof. Włodzimierz Borodziej, Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski

Barbara Brach, dziennikarka, pracowała w „Dookoła Świata”, „Kobiecie i życiu” oraz „Życiu Gospodarczym”

Piotr Bratkowski, publicysta, szef działu kultury „Newsweek Polska”

Jacek Cegiełka, prezes zarządu Fundacji KINO, wydawca miesięcznika „Kino”

Prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, była rektor Uniwersytetu Warszawskiego

Marzena Chińcz, redaktorka naczelna kwartalnika „Femka”

Beata Chmiel, wicedyrektorka Muzeum Narodowego w Warszawie, „Obywatele Kultury”

Elżbieta Ćwiklińska-Kożuchowska, prezeska Fundacji „Klasa Kobiet”

Helena Datner, Żydowski Instytut Historyczny

Anna Dodziuk, psychoterapeutka, publicystka, tłumaczka, była redaktor naczelna miesięcznika „Świat Problemów”

Prof. Henryk Domański, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Janusz Durlik, socjolog, prezes OFBOR, z-ca dyrektora CBOS

Prof. Paweł Dybel, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, członek Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wojciech Engelking, student Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, Uniwersytet Warszawski

Prof. Małgorzata Fuszara, dyrektorka Gender Studies, Uniwersytet Warszawski

Konstanty Gebert, dziennikarz, dyrektor warszawskiego biura European Council on Foreign Relations

Dr Agnieszka Graff, Ośrodek Studiów Amerykańskich UW, członkini zespołu „Krytyki Politycznej”

Prof. Jan Tomasz Gross, Princeton University

Prof. Irena Grudzińska-Gross, Princeton University

Dr Łukasz Gruszczyński, Instytut Nauk Prawnych PAN, redaktor prowadzący „Polish Yearbook of International Law”

Szymon Gutkowski, Doradca Społeczny Prezydenta RP

Prof. Jan Hartman, Zakład Filozofii i Bioetyki, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński

Prof. Jerzy Hausner, Rada Polityki Pieniężnej

Agnieszka Holland, reżyser

Dr hab. Krystyna Janicka, prof. Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Uniwersytet Zielonogórski

Ingeborga Janikowska-Lipszyc, radna dzielnicy Ochota z Komitetu Wyborczego Wyborców „Ochocianie”

Janusz Jankowiak, ekonomista, prezes JJ Consulting

Hanna Jankowska, tłumaczka

Łukasz Jarząbek, czytelnik

Prof. Jerzy Jedlicki, Instytut Historii PAN

Helena Anna Jędrzejczak, historyk idei, socjolożka

Jose Manuel Alban Juarez, muzyk

Tomasz Kaszubski, doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytet Jagielloński

Wojciech Kawalec, student, Instytut Romanistyki, Uniwersytet Warszawski

Prof. Padraic Kenney, profesor historii, dyrektor Polish Studies Center oraz Russian and East European Institute na Indiana University w Bloomington

Piotr Kłoczowski, Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską

Prof. Jacek Kochanowicz, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski

Prof. Lena Kolarska-Bobińska, socjolog, była dyrektor Instytutu Spraw Publicznych, posłanka do Parlamentu Europejskiego

Marta Kołczyńska, zastępca redaktora naczelnego portalu balkanistyka.org

Lidia Kołucka-Żuk, dyrektorka wykonawcza, Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe

Dr Elżbieta Korolczuk, doktor socjologii, członkini Porozumienia Kobiet 8 Marca

Piotr Kosiewski, krytyk i historyk sztuki, pracownik Fundacji im. Stefana Batorego.

Anna Kowalska, Stowarzyszenie Willa Decjusza

Prof. Jerzy Kowalski-Glikman, Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski

Prof. Nina Kraśko, historyk socjologii, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski

Prof. Marcin Król, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski

Prof. Marcin Kula, Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski

Dr Jolanta Kurska, prezeska Fundacji Centrum im. Profesora Bronisława Geremka

Jarosław Kurski, dziennikarz, pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”

Prof. Roman Kuźniar, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski, doradca Prezydenta RP

Barbara Labuda, członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet

Prof. Andrzej Leder, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Dr Małgorzata Lisiewicz, Instytut Anglistyki, Uniwersytet Gdański

Marcel Łoziński, reżyser

Katarzyna Łukasiewicz, animatorka, pedagożka.

Justyna Marcinczak, badacz rynku

Prof. Radosław Markowski, Instytut Studiów Politycznych PAN, Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej

Sara Marondel, studentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, Uniwersytet Śląski

Prof. Małgorzata Melchior, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski

Prof. Andrzej Mencwel, Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski

Adam Michnik, redaktor naczelny „Gazety Wyborczej”

Dr Łukasz Mikołajewski, wykładowca Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski

Prof. Zbigniew Mikołejko, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Łukasz Mirocha, student wydziału Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski

Prof. Zdzisław Najder, historyk literatury

Dr Katarzyna Naliwajek-Mazurek, adiunkt w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. Józef Niżnik, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, członek Prezydium Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus

Kacper Nosarzewski, Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, 4CF sp. z o.o., The Millennium Project Polska

Prof. Stanisław Obirek, Uniwersytet Łódzki

Andrzej Olechowski, polityk

Alicja Pacewicz, Dyrektorka ds. programów i wydawnictw, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

Prof. Andrzej Paczkowski, Instytut Studiów Politycznych PAN

Michał Paliński student Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, Uniwersytet Warszawski

Marta Panek, studentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski

Dr Agnieszka Pasieka, Instytut Slawistyki PAN

Piotr Paziński, dziennikarz, redaktor naczelny miesięcznika „Midrasz”

Prof. Zbigniew Pełczyński, profesor emerytowany, University of Oxford

Józef Pinior, Senator RP

Joanna Piotrowska, prezeska Fundacji „Feminoteka”

Prof. Monika Płatek, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski

Prof. Maria Poprzęcka, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Warszawski

Prof. Jacek Raciborski, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski

Dr Arkadiusz Radwan, Prezes Instytutu Allerhanda, adwokat

Paweł Rojek, redaktor naczelny „Pressji”

Prof. Adam Rotfeld, dyplomata

Prof. Andrzej Rychard, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Prof. Wojciech Sadurski, University of Sydney

Prof. Aleksander Smolar, prezes Fundacji im. Stefana Batorego

Eugeniusz Smolar, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Paweł Soszyński, krytyk teatralny, redaktor działu teatralnego magazynu dwutygodnik.com

Beata Stasińska, szefowa wydawnictwa WAB

Prof. Barbara Szacka, socjolożka

Prof. Jerzy Szacki, socjolog

Prof. Andrzej Szahaj, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Joanna Szczepkowska, aktorka

Prof. Piotr Sztompka, socjolog, uniwersytet Jagieloński

Karolina Szymaniak, redaktorka naczelna „Cwiszn. Żydowskiego kwartalnika o literaturze i sztuce”

Rafał Szymanowski, student Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza

Prof. Paweł Śpiewak, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski

Prof. Magdalena Środa, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski, Kongres Kobiet

Paweł Świeboda, prezes Fundacji „demosEUROPA – Centrum Strategii Europejskiej”

Marcin Święcicki, polityk, ekonomista

Dr Marek Tabin, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski

Leszek Talko, pisarz, felietonista i scenarzysta

Prof. Joanna Tokarska-Bakir, Instytut Slawistyki PAN

Barbara Toruńczyk, redaktor naczelna „Zeszytów Literackich”

Prof. Robert Traba, CBH PAN, „Borussia”

Dorota Warakomska, rzeczniczka prasowa Kongresu Kobiet

Prof. Andrzej Waśkiewicz, dyrektor Instytutu Socjologii UW

Krzysztof Wilczyński, politolog

Prof. Wiesław Władyka, tygodnik „Polityka”

Prof. Edmund Wnuk-Lipiński, socjolog, Collegium Civitas

Henryk Woźniakowski, prezes Społecznego Instytutu Wydawniczego ZNAK

Maria Woźnicka, badacz rynku, kierownik ds. kluczowych klientów w agencji badawczej

Bartosz Woźnicki, marketing manager

Dr Jan Wróbel, dziennikarz, dyrektor Zespołu Społecznych Szkół Ogólnokształcących „Bednarska” im. Jam Saheba Digvijay Sinhji w Warszawie

Henryk Wujec, doradca Prezydenta RP ds. społecznych

Kuba Wygnański, prezes Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

Anna Wylegała, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Prof. Marek Zaleski, Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski

Prof. Jan Zielonka, Professor of European Politics, University of Oxford, Ralf Dahrendorf Fellow, St Antony’s College

Jacek Żakowski, dziennikarz, tygodnik „Polityka”

Skoro tu jesteś...

...mamy do Ciebie małą prośbę. Żyjemy w dobie poważnych zagrożeń dla pluralizmu polskich mediów. W Kulturze Liberalnej jesteśmy przekonani, że każdy zasługuje na bezpłatny dostęp do najwyższej jakości dziennikarstwa

Każdy i każda z nas ma prawo do dobrych mediów. Warto na nie wydać nawet drobną kwotę. Nawet jeśli przeznaczysz na naszą działalność 10 złotych miesięcznie, to jeśli podobnie zrobią inni, wspólnie zapewnimy działanie portalowi, który broni wolności, praworządności i różnorodności.

Prosimy Cię, abyś tworzył lub tworzyła Kulturę Liberalną z nami. Dołącz do grona naszych Darczyńców!

SKOMENTUJ
(7/2013)
19 lutego 2013

PRZECZYTAJ INNE Z TEGO NUMERU

PRZECZYTAJ INNE Z DZIAŁU

KOMENTARZEWAŻNE TEMATY:

TEMATY TYGODNIA

drukuj