close
 
close
Kultura Liberalna solidarnie z Ukrainą

KULTURA LIBERALNA > Komentarz nadzwyczajny > Redakcja „Kultury Liberalnej”...

Redakcja „Kultury Liberalnej” odpowiada MSZ

Szanowni Państwo,

10 lutego br. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wystosowało formalny protest skierowany do telewizji BBC w związku z reportażem BBC „Newsnight” z 21 stycznia br. poświęconym polskiej polityce, w którym wystąpił także Jarosław Kuisz, redaktor naczelny „Kultury Liberalnej”.

W swoim liście MSZ oskarża BBC o stronniczość, a jako przykład przywołuje „Kulturę Liberalną”, która zdaniem urzędników ministerstwa jest „wydawnictwem, które nie jest ani neutralne, ani niezależne tak w swojej ogólnej linii redakcyjnej, jak i w odniesieniu do konkretnych kontrowersji politycznych przedstawionych w reportażu”.

Oskarżenia MSZ pod naszym adresem przyjmujemy z niepokojem. Jesteśmy zdumieni, że demokratycznie wybrany rząd, bez podania jakichkolwiek dowodów na poparcie swoich tez, w sposób bezpardonowy atakuje wolne media. Wyrażamy nasz jednoznaczny sprzeciw wobec takich praktyk i oczekujemy przeprosin ze strony urzędników MSZ.

„Kultura Liberalna” jest niezależnym tygodnikiem internetowym, niezwiązanym z żadną partią lub ugrupowaniem politycznym. Jako dziennikarze nie jesteśmy częścią politycznego sporu. Oczywiście posiadamy własne poglądy, jesteśmy krytyczni tak względem władzy, jak i opozycji, niemniej w naszych tekstach zawsze wyraźnie staramy się oddzielać informacje od publicystycznego komentarza. Sami też, bez wpływu jakiejkolwiek instancji zewnętrznej, decydujemy o tekstach publikowanych w naszym tygodniku.

Co więcej, świadomi podziałów istniejących w polskim społeczeństwie, każdego dnia wkładamy wiele wysiłku w budowanie porozumienia między odmiennymi środowiskami intelektualnymi oraz różniącymi się od siebie obywatelami naszego kraju. Otwieramy nasze łamy na rozmaite głosy, publikując wypowiedzi osób o poglądach tak prawicowych, jak i lewicowych. Robimy to, ponieważ jesteśmy przekonani, że to właśnie otwarta, pluralistyczna debata najlepiej przyczyni się do wspólnego dobra.

Mamy nadzieję, że Minister Spraw Zagranicznych, nawet jeśli nie zgadza się z naszą oceną sytuacji politycznej w Polsce, przychyla się do tego twierdzenia. Uważamy, że kwestionowanie przez władzę publiczną niezależności i uczciwości intelektualnej wolnych mediów, na przykład „Kultury Liberalnej”, stoi w sprzeczności z wartościami, na jakich ufundowana jest – jak wierzymy – wolna Polska.

Raz jeszcze wzywamy też Ministerstwo Spraw Zagranicznych do sprostowania nieprawdziwych informacji na nasz temat, a Pana Ministra Witolda Waszczykowskiego i podległych mu urzędników zachęcamy do partnerskiej debaty o wyzwaniach stojących przed Polską. Uważamy, że jesteśmy winni to naszym czytelnikom, a rząd naszego kraju, jak sądzimy, jest to winny nam wszystkim.

Redakcja „Kultury Liberalnej”

Skoro tu jesteś...

...mamy do Ciebie małą prośbę. Żyjemy w dobie poważnych zagrożeń dla pluralizmu polskich mediów. W Kulturze Liberalnej jesteśmy przekonani, że każdy zasługuje na bezpłatny dostęp do najwyższej jakości dziennikarstwa

Każdy i każda z nas ma prawo do dobrych mediów. Warto na nie wydać nawet drobną kwotę. Nawet jeśli przeznaczysz na naszą działalność 10 złotych miesięcznie, to jeśli podobnie zrobią inni, wspólnie zapewnimy działanie portalowi, który broni wolności, praworządności i różnorodności.

Prosimy Cię, abyś tworzył lub tworzyła Kulturę Liberalną z nami. Dołącz do grona naszych Darczyńców!

SKOMENTUJ

Nr 371

(7/2016)
16 lutego 2016

PRZECZYTAJ INNE Z TEGO NUMERU

PRZECZYTAJ INNE Z TEGO NUMERU

KOMENTARZEWAŻNE TEMATY:

TEMATY TYGODNIA

drukuj