Z centrum widać najwięcej
  

KULTURA LIBERALNA > Komentarz nadzwyczajny > Redakcja „Kultury Liberalnej”...

Redakcja „Kultury Liberalnej” odpowiada MSZ

Szanowni Państwo,

10 lutego br. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wystosowało formalny protest skierowany do telewizji BBC w związku z reportażem BBC „Newsnight” z 21 stycznia br. poświęconym polskiej polityce, w którym wystąpił także Jarosław Kuisz, redaktor naczelny „Kultury Liberalnej”.

W swoim liście MSZ oskarża BBC o stronniczość, a jako przykład przywołuje „Kulturę Liberalną”, która zdaniem urzędników ministerstwa jest „wydawnictwem, które nie jest ani neutralne, ani niezależne tak w swojej ogólnej linii redakcyjnej, jak i w odniesieniu do konkretnych kontrowersji politycznych przedstawionych w reportażu”.

Oskarżenia MSZ pod naszym adresem przyjmujemy z niepokojem. Jesteśmy zdumieni, że demokratycznie wybrany rząd, bez podania jakichkolwiek dowodów na poparcie swoich tez, w sposób bezpardonowy atakuje wolne media. Wyrażamy nasz jednoznaczny sprzeciw wobec takich praktyk i oczekujemy przeprosin ze strony urzędników MSZ.

„Kultura Liberalna” jest niezależnym tygodnikiem internetowym, niezwiązanym z żadną partią lub ugrupowaniem politycznym. Jako dziennikarze nie jesteśmy częścią politycznego sporu. Oczywiście posiadamy własne poglądy, jesteśmy krytyczni tak względem władzy, jak i opozycji, niemniej w naszych tekstach zawsze wyraźnie staramy się oddzielać informacje od publicystycznego komentarza. Sami też, bez wpływu jakiejkolwiek instancji zewnętrznej, decydujemy o tekstach publikowanych w naszym tygodniku.

Co więcej, świadomi podziałów istniejących w polskim społeczeństwie, każdego dnia wkładamy wiele wysiłku w budowanie porozumienia między odmiennymi środowiskami intelektualnymi oraz różniącymi się od siebie obywatelami naszego kraju. Otwieramy nasze łamy na rozmaite głosy, publikując wypowiedzi osób o poglądach tak prawicowych, jak i lewicowych. Robimy to, ponieważ jesteśmy przekonani, że to właśnie otwarta, pluralistyczna debata najlepiej przyczyni się do wspólnego dobra.

Mamy nadzieję, że Minister Spraw Zagranicznych, nawet jeśli nie zgadza się z naszą oceną sytuacji politycznej w Polsce, przychyla się do tego twierdzenia. Uważamy, że kwestionowanie przez władzę publiczną niezależności i uczciwości intelektualnej wolnych mediów, na przykład „Kultury Liberalnej”, stoi w sprzeczności z wartościami, na jakich ufundowana jest – jak wierzymy – wolna Polska.

Raz jeszcze wzywamy też Ministerstwo Spraw Zagranicznych do sprostowania nieprawdziwych informacji na nasz temat, a Pana Ministra Witolda Waszczykowskiego i podległych mu urzędników zachęcamy do partnerskiej debaty o wyzwaniach stojących przed Polską. Uważamy, że jesteśmy winni to naszym czytelnikom, a rząd naszego kraju, jak sądzimy, jest to winny nam wszystkim.

Redakcja „Kultury Liberalnej”

...czy możemy prosić Cię o chwilę uwagi? Rzetelne dziennikarstwo wykonywane z pasją potrzebuje dziś wsparcia.

Dzięki pomocy Darczyńców możemy:

  • pracować nad tygodnikiem i codziennymi komentarzami, nie rezygnując z ich jakości,
  • wypełniać misję naszej Fundacji i wprowadzać do debaty publicznej nowe sposoby rozumienia świata,
  • planować naszą pracę w perspektywie kilkudziesięciu miesięcy.

Dlatego prosimy Cię serdecznie:

SKOMENTUJ

Nr 371

(7/2016)
16 lutego 2016

PRZECZYTAJ INNE Z TEGO NUMERU

PRZECZYTAJ INNE Z TEGO NUMERU

PRZECZYTAJ INNE Z DZIAŁU

KOMENTARZEWAŻNE TEMATY:

TEMATY TYGODNIA

drukuj