Trwa jesienna zbiórka
na działalność Kultury Liberalnej.
Weź udział!

Czego potrzebujemy?

Jesteśmy niezależni od polityków
i reklamodawców. Dlatego potrzebujemy
comiesięcznych wpłat od Darczyńców.
Aktualnie otrzymujemy od Czytelników
około 15 tys. zł miesięcznie, czyli
25 procent miesięcznego budżetu
tygodnika. Chcemy, aby do końca 2020
roku ta kwota była dwa razy większa
.

Co dostajesz w zamian?

52 numery tygodnika rocznie, publiczne
wydarzenia, najważniejsze książki
o wolności i demokracji.
Silny, wrażliwy, demokratyczny głos
w sferze publicznej, nowe idee dla Polski.
NOWOŚĆ! Comiesięczną informację
o naszej działalności, dodatkowe
materiały i zdjęcia.
NOWOŚĆ! Jeśli Twoja darowizna wyniesie
co najmniej 200zł miesięcznie, otrzymasz
w prezencie książki i specjalne wejściówki
na wydarzenia.
Dziękujemy za wsparcie! Jako Darczyńca wciąż możesz włączyć się w naszą kampanię:
 • Jeśli popierasz naszą działalność, poleć nas kolejnej osobie.
 • Chcemy się rozwijać. Planujemy zatrudnić więcej osób, odświeżyć naszą
  stronę internetową, rozwinąć dział audio/video. Jeśli chciałbyś / chciałabyś
  zmienić kwotę, którą przeznaczasz na wsparcie dla Kultury Liberalnej, napisz
  do nas na [email protected], a my powiem Ci, jak to zrobić.
 • Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami i życzymy dobrej lektury!

Kultura Liberalna jest tygodnikiem wydawanym społecznie, to znaczy ukazuje
się dzięki wsparciu osób takich jak Ty. Bronimy wartości demokratycznych
i wolnościowych. Tworzymy idee dla Polski na przyszłość. Jesteśmy niezależni
od polityków i reklamodawców. Prosimy o to, abyś tworzył lub tworzyła
Kulturę Liberalną wspólnie z nami. Dołącz do grona naszych
comiesięcznych Darczyńców
.

Kultura Liberalna potrzebuje
Twojego comiesięcznego wsparcia.
Weź udział w jesiennej zbiórce
Z centrum widać najwięcej
  

KULTURA LIBERALNA > Komentarz nadzwyczajny > Polemika z prof....

Polemika z prof. Markiem Chmajem

Jacek Czaputowicz

Jacek Czaputowicz w polemice z Markiem Chmajem przekonuje, że wybór wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego dokonany przez Sejm poprzedniej kadencji był niekonstytucyjny.

Julian Kania w rozmowie z prof. Markiem Chmajem („Kryzys polityczny, nie konstytucyjny”) cytuje moje pytanie: „Co stałoby się z tymi sędziami, gdyby posiedzenie Sejmu nowej kadencji odbyło się wcześniej, kiedy urzędująca trójka [sędziów TK] nie skończyła jeszcze urzędowania? Czy wówczas ich wybór także byłby prawidłowy?”.
Prof. Chmaj odpowiada: „Profesor Czaputowicz zapomina, że przed ustawą z 25 czerwca 2015 r. sędziów TK wybierano na podstawie regulaminu Sejmu. Wtedy następcę wybierano na 30 dni przed zakończeniem kadencji poprzednika. Więc Sejm, choć i jego kadencja dobiegała końca, miał obowiązek wybrać nowego sędziego miesiąc przed zakończeniem kadencji ustępującego”.

Prof. Chmaj sugeruje więc, choć nie stwierdza tego wprost, że wybór sędziów w opisanej przeze mnie sytuacji byłby prawidłowy. Tymczasem wątpliwości w tym zakresie rozstrzygnął Trybunał. W orzeczeniu z 3 grudnia 2016 r. czytamy: „z art. 194 ust. 1 Konstytucji wynika obowiązek wyboru sędziego Trybunału przez Sejm tej kadencji, w trakcie której zostało opróżnione stanowisko sędziego Trybunału”. Trybunał precyzuje także, że w art. 194 Konstytucji „nie chodzi o jakikolwiek Sejm, ale o ten, którego czasowy zakres działania pokrywa się z dniem wygaśnięcia bądź upływu kadencji sędziego Trybunału”. Trybunał podkreśla zatem konieczność przestrzegania konstytucyjnej zasady zachowania zgodności kadencji Sejmu władnego dokonać wyboru z terminem upływu mandatu sędziego.

Załóżmy na chwilę, jak sugeruje prof. Chmaj, zdając sobie sprawę z kontrowersyjności tego założenia, że regulamin Sejmu stoi wyżej w hierarchii prawa niż konstytucja. W jaki wówczas sposób mieliby zostać wybrani sędziowie „grudniowi”? Ponieważ kadencja nowego Sejmu rozpoczęła się później niż 30 dni przed opróżnieniem mandatów, czy miałyby one pozostać trwale nieobsadzone? Nie było przecież możliwe wypełnienie dyspozycji regulaminu w zakresie zgłoszenia kandydata 30 dni przez opróżnieniem mandatu przez nowy Sejm. Uznając wybór sędziów „grudniowych” za niekonstytucyjny, Trybunał rozstrzygnął także i tę kwestię.

Trybunał stwierdził również, że „[m]ożliwa jest oczywiście sytuacja, gdy Sejm nie zdoła obsadzić stanowiska sędziego Trybunału ze względu na różne okoliczności faktyczne, takie jak brak poparcia kandydata bądź krótkie terminy przeprowadzenia procedury wyborczej ze względu na bliskie wybory parlamentarne. W takim wypadku obowiązek wyboru sędziego Trybunału przechodzi w naturalny sposób na kolejny Sejm”. Trybunał dodał, że „nie ma konstytucyjnych przeszkód, aby – przejściowo – Trybunał działał w zmniejszonym składzie”.

Z orzeczenia Trybunału można zatem wywieść, że w sytuacji, gdy zachodzą istotne okoliczności, a taką niewątpliwie była niemożność określenia, czy mandat sędziego upłynie podczas obecnej czy następnej kadencji parlamentu, Sejm powinien powstrzymać się z wyborem. Wówczas wyboru dokonałby już Sejm kolejnej kadencji.

W konkluzji Trybunał zaprzeczył jednak sam sobie, stwierdzając: „zgodnie z zasadą, że sędzia Trybunału jest wybrany przez Sejm tej kadencji, w trakcie której zostało opróżnione jego stanowisko, wybór oparty na tej podstawie był w tym wypadku [sędziów „listopadowych”] ważny […]”. Otwarte pozostaje zatem pytanie: czy byłby on także ważny, gdyby Prezydent zwołał pierwsze posiedzenie Sejmu przed 6 listopada? I czy w związku z tym wybór ten można uznać za konstytucyjny?

* Fot. wykorzystana jako ikona wpisu: Aut. Adrian Grycuk (Own work) [CC BY-SA 3.0 pl] Źródło: Wikimedia Commons

...czy możemy zatrzymać Cię na chwilę? Trwa jesienna zbiórka na działalność Kultury Liberalnej.

Czego potrzebujemy?

Co dostajesz w zamian?

 • 52 numery tygodnika rocznie, publiczne wydarzenia, najważniejsze książki o wolności i demokracji.
 • Silny, wrażliwy, demokratyczny głos w sferze publicznej, nowe idee dla Polski.
 • NOWOŚĆ: Comiesięczna informacja o naszej działalności, dodatkowe materiały i zdjęcia.
 • NOWOŚĆ: Jeśli Twoja darowizna wyniesie co najmniej 200 PLN miesięcznie, otrzymasz w prezencie książki i specjalne wejściówki na wydarzenia.
SKOMENTUJ

Nr 381

(17/2016)
28 kwietnia 2016

PRZECZYTAJ INNE Z TEGO NUMERU

PRZECZYTAJ INNE Z TEGO NUMERU

PRZECZYTAJ INNE Z DZIAŁU

KOMENTARZE

NAJPOPULARNIEJSZEWAŻNE TEMATY:

TEMATY TYGODNIA

drukuj