Kultura Liberalna solidarnie z Ukrainą

Artykuły oznaczone tagiem:
"de Longueville"

KLIMCZYK: Emancypacja przez konwersację. Benedetta Craveri, „Złoty wiek konwersacji”

Joanna Klimczyk Emancypacja przez konwersację W początkach XVII wieku francuska arystokracja odkrywa nowy świat. Choć może się wydawać, że między Kościołem i Tronem – między depozytariuszami życia przyszłego i strażnikami doczesnego – nie ma już wolnej przestrzeni, znalazła się sfera, której władza jednych i drugich już nie obejmuje. A przynajmniej, mimo usilnych starań obu tych […]