„Kultura Liberalna” ukazuje się dzięki osobom takim jak Ty. Naszym wspólnym marzeniem jest demokratyczna, praworządna, tolerancyjna Polska, w której ludzie potrafią podać sobie rękę mimo różnic. Pomóż nam działać przez kolejną dekadę.
Wspieram
Z centrum widać najwięcej
  

Nr 42

(42/2009)
26.10.2009
SŁYSZĄC

Jakub Marcin Jakubaszek

Remedium na anamnezę. Krótka historia fonografu – część I

Pierwszej zakończonej powodzeniem próby graficznego zapisu fali dźwiękowej dokonał angielski fizyk i fizjolog Thomas Young w roku 1807. Jego eksperyment polegał na połączeniu kamertonu ze specjalnym rylcem za pomocą widełek stożkowych.

WIĘCEJ