Kultura Liberalna solidarnie z Ukrainą

Nr 42

(42/2009)
26.10.2009
SŁYSZĄC

Jakub Marcin Jakubaszek

Remedium na anamnezę. Krótka historia fonografu – część I

Pierwszej zakończonej powodzeniem próby graficznego zapisu fali dźwiękowej dokonał angielski fizyk i fizjolog Thomas Young w roku 1807. Jego eksperyment polegał na połączeniu kamertonu ze specjalnym rylcem za pomocą widełek stożkowych.

WIĘCEJ