Kultura Liberalna solidarnie z Ukrainą

  • FUSZARA
  • SIKORSKA
  • TALKO
  • Wigura

Polski tata. Model w budowie

Nr 259

(52/2013)
24.12.2013
PATRZĄC

Sebastian Smoliński

„Jolanta | Zamek Sinobrodego”. Mężczyźni, którzy nienawidzą dziewcząt

Czerpanie satysfakcji ze spektakli Trelińskiego łatwiejsze jest wtedy, kiedy zaakceptuje się jego artystyczną sylwetkę. Mariusz Treliński sam siebie nazywa człowiekiem XIX w. i nie bez zgrzytów łączy romantyczną koncepcję artysty z nihilizmem XXI w. Wciąż wierzy, że estetykę można oddzielić od polityki, deklarując jednocześnie, że sztuka nie czyni świata lepszym.

WIĘCEJ
CZYTAJĄC
WIĘCEJ
SMAKUJĄC
WIĘCEJ