Kultura Liberalna solidarnie z Ukrainą

Artykuły oznaczone tagiem:
"Ruchniewicz"

OCIEPKA, RUCHNIEWICZ, BOYSEN, POLLACK: Niemiecki Wschód (I). Przed otwarciem rynku niemieckiego i austriackiego…

Szanowni Państwo, Niemcy przybywali do Europy Środkowo-Wschodniej od średniowiecza. Nie tylko jako Krzyżacy i grabieżcy, ale także jako zwykli osadnicy i kupcy – tak bywali również postrzegani w Prusach Wschodnich, nad Bałtykiem, na Śląsku, w Czechach, nad Wołgą i Dunajem. Powstawała wielowiekowa kultura niemiecka w tej części Europy… Brutalna polityka Hitlera doprowadziła ostatecznie do wypędzenia […]

NUSSER, RUCHNIEWICZ, BRIER, ARNDT, WIEDMANN, JASINA, KUISZ: Inspiration oder Irritation? „Solidarność“ 30 Jahre später. Deutsch-polnische Ausgabe!

Sehr geehrte Damen und Herren, wir wissen alle gut, wie pessimistisch die Polen sich über die „Solidarność” äußern. Aber wissen wir auch, wie Ausländer über sie sprechen, insbesondere die Deutschen, die – was sowohl Polen als auch Deutsche oft vergessen – die „Solidarność” in den Jahren 1980-1982 umfassend unterstützt haben? Die Begeisterung über „S“ existiert […]