„Kultura Liberalna” ukazuje się od 2009 r. dzięki zaangażowaniu dziesiątek osób i dobrej woli darczyńców. Bądź jednym z nich. Wesprzyj nas.
10 zł
20 zł
50 zł
100 zł
Inna
kwota
Z centrum widać najwięcej
  

Partnerzy
Lokal na siedzibę Fundacji został wynajęty na preferencyjnych warunkach organizacji pozarządowej.

Lokal na siedzibę Fundacji został wynajęty na preferencyjnych warunkach organizacji pozarządowej.

  • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW
  • Fundacja im. Stefana Batorego
  • Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
  • Fundacja im. Róży Luxemburg
  • Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe
  • Warszawskie Biuro ECFR
  • Eurozine
  • Open Society Foundations
  • Time to Talk