„Kultura Liberalna” ukazuje się od 2009 r. dzięki zaangażowaniu dziesiątek osób i dobrej woli darczyńców. Bądź jednym z nich. Wesprzyj nas.
10 zł
20 zł
50 zł
100 zł
Inna
kwota
Z centrum widać najwięcej
  

Partnerzy
Lokal na siedzibę Fundacji został wynajęty na preferencyjnych warunkach organizacji pozarządowej.

Lokal na siedzibę Fundacji został wynajęty na preferencyjnych warunkach organizacji pozarządowej.

 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
 • Fundacja im. Róży Luxemburg
 • Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe
 • Warszawskie Biuro ECFR
 • Eurozine
 • Open Society Foundations
 • Time to Talk
 • ZEIT-Stiftung