Z centrum widać najwięcej
  

KULTURA LIBERALNA > “Europeanism and Nationalism:...

“Europeanism and Nationalism: Post-1989 Poland in Comparative Perspective”

11 i 12 maja 2018 r. jako część programu “Knowledge Bridges Poland-Britain-Europe” na St Anthony’s College w Oksfordzie odbędzie się konferencja zatytułowana “Europeanism and Nationalism: Post-1989 Poland in Comparative Perspective”, współorganizowana przez Kulturę Liberalną.

Konferencja będzie dotyczyć miejsca Polski Unii Europejskiej i jej stosunku do Brukseli. W wysoce spolaryzowanej kulturze politycznej Polski z jednej strony sporu do czynienia mamy ze zwolennikami ściślejszej integracji państw z Unią Europejską, ochrony i propagowania praw człowieka oraz ustalonego modelu demokracji liberalnej. Z drugiej zaś strony występują zwolennicy modelu ustroju opartego na tradycyjnych polskich i chrześcijańskich wartościach. O temperaturze owego sporu świadczą już słowa, jakimi wzajemnie określają się antagonistycznie zorientowane strony owej debaty: pierwsza grupa częstokroć nazywana jest “Europeistami”, druga zaś – “nacjonalistami”. Konflikt ten jest charakterystyczny dla polskiej sceny politycznej tylko w ograniczonym zakresie, przejawia on bowiem pewne podobieństwo do sporów toczących się w Wielkiej Brytanii, Francji, Austrii, Holandii, ale także w sąsiadujących z Polską krajach Europy Środkowo-Wschodniej – na Węgrzech czy Słowacji. Oś owego sporu przebiega nie tylko wokół koncepcji rządów Unii Europejskiej lub też państw narodowych. Dyskusja ta dotyka bowiem szeregu zróżnicowanych kwestii, takich jak model rodziny, stosunek do religii (w szczególności chrześcijaństwa i islamu), praw osób homoseksualnych itd. Celem konferencji jest zbadanie owego konfliktu istniejącego między “Europeistami” a “nacjonalistami” w szerszej perspektywie porównawczej. Najważniejsze pytanie, z jakim postaramy się zmierzyć, będzie dotyczyło głębszego kryzysu definicji wspólnoty, odpowiedź na które jest kluczowe dla istoty omawianego konfliktu wartości.

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy: Timothy Garton Ash, Kultura Liberalna, Department of Politics and International Relations, University of Oxford, St Antony’s College, Oxford.

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/399471217185802/

Pełny program: https://www.sant.ox.ac.uk/sites/default/files/knowledge_bridges_2018_draft_programme_g.pdf

SKOMENTUJ
(19/2018)
10 maja 2018

KOMENTARZE