Z centrum widać najwięcej
  

KULTURA LIBERALNA > prof. Marek A....

prof. Marek A. Cichocki o apelu Karoliny Wigury

„Taki manichejski sposób myślenia doskonale oddaje także atmosferę w dzisiejszej Europie i w Polsce. Jednak radykalizacja sporu między liberalizmem i konserwatyzmem przez skrajną lewicę i skrajną prawicę prowadzi do katastrofy. Ostatnio w „Kulturze Liberalnej” Karolina Wigura, pisząc o polskim konflikcie, zaapelowała, aby porzucić logikę radykalizmu i odbudować u nas liberalizm i konserwatyzm godne swych nazw i tradycji. Bardzo gorąco ten apel popieram, bo sam uważam, że radykalizm niszczy liberalne i konserwatywne myślenie w Polsce i na całym Zachodzie. Mam tylko nadzieję, że nasi liberałowie wytrwają w swoim apelu także za kilka lat.”

Link do tekstu: http://www.teologiapolityczna.pl/prof-marek-a-cichocki-czy-wytrwaja-bez-radykalizmu

SKOMENTUJ
(33/2017)
21 sierpnia 2017

KOMENTARZE