Kultura Liberalna solidarnie z Ukrainą

Nr 112

(8/2011)
22.02.2011
CZYTAJĄC

WILKIN: Co mówimy, kiedy mówimy? „Pragmatyka” Stephena C. Levinsona

Piotr Wilkin Co mówimy, kiedy mówimy? „Pragmatyka” Stephena C. Levinsona Czytelnik, który bierze do ręki podręcznik Levinsona, winien zostać uprzedzony, że trzyma pozycję szczególną. Na polskim rynku wydawniczym, poza nielicznymi chlubnymi wyjątkami (wymienić tu należy przede wszystkim wydany przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne podręcznik teorii komunikacji Marka Tokarza pod przewrotnym tytułem „Argumentacja, perswazja, manipulacja”) brakuje bowiem pozycji opisujących teorie pragmatyczne z […]

SIENIUĆ: Miłobędzka znika jest

Paulina Sieniuć Miłobędzka znika jest Z twórczością Krystyny Miłobędzkiej po raz pierwszy zetknęłam się osiem, a może dziewięć lat temu. Dokładnie nie pamiętam. W jakiejś antologii ten wiersz: „Jestem. Współżywa, współczynna, współwinna. Współzielona, współdrzewna. Współistnieję. Ty jeszcze nie wiesz, co to znaczy. Obdarowana przenikaniem. Znikam jestem. Współtrwam (z To- bą) w tym szklistym dniu (z tym szklistym dniem w którym […]

CHYMKOWSKI: Świat bez kompasu

Roman Chymkowski Świat bez kompasu Amina Maaloufa polskiemu czytelnikowi przedstawiać nie trzeba – znany jest przede wszystkim jako autor poczytnych powieści, takich jak: Leon Afrykański, Samarkanda czy Skała Taniosa. Słabiej pamięta się jego znakomitą pracę historyczną poświęconą wyprawom krzyżowym widzianym oczyma Arabów oraz głośny swego czasu esej pt. Zabójcze tożsamości, traktujący o źródłach antyzachodnich nastrojów wśród arabskich mieszkańców Bliskiego Wschodu. […]

WIĘCEJ
SŁYSZĄC
WIĘCEJ

FELIETONY

[Warszawa Jest Kobietą] Żeby pięknie się różnić

[Wielka Brytania] Potrzeba brytyjskości

[Niemcy] 100 stron bawarskiego Wunderkinda

[Wyszehrad Plus] O sobie samych

[Wielka polityka] Mubarak i inni