„Kultura Liberalna” ukazuje się od 2009 r. dzięki zaangażowaniu dziesiątek osób i dobrej woli darczyńców. Bądź jednym z nich. Wesprzyj nas.
10 zł
20 zł
50 zł
100 zł
Inna
kwota
Z centrum widać najwięcej
  

KOMENTARZ NADZWYCZAJNY

KOMENTARZ NADZWYCZAJNY

Nr 428

(12/2017)
24 marca 2017

Z Caiusem Dobrescu rozmawia Jan Chodorowski

[Protesty w Rumunii] Wschód jest bardziej odpowiedzialny za Europę

Na Wschodzie jesteśmy bardziej odpowiedzialni za projekt europejski niż kraje zachodnie i nie powinniśmy widzieć Unii Europejskiej jako projektu zachodnich elit. Ojcowie założyciele Unii nie chcieli, żebyśmy opierali się na zachodnim centrum władzy, lecz raczej wypracowali własne powiązania i pracowali ku wspólnemu celowi.

Z Anną Materską-Sosnowską rozmawia Jakub Bodziony

[Polska w UE] Rozkapryszone dziecko

Unia prędzej się rozpadnie, niż będzie trwała w obecnym kształcie. To ostatni dzwonek do redefinicji celów Wspólnoty.

ZOBACZ NUMER
Zobacz więcej
DO GÓRY