„Kultura Liberalna” ukazuje się od 2009 r. dzięki zaangażowaniu dziesiątek osób i dobrej woli darczyńców. Bądź jednym z nich. Wesprzyj nas.
10 zł
20 zł
50 zł
100 zł
Inna
kwota
Z centrum widać najwięcej
  

KOMENTARZ NADZWYCZAJNY

KOMENTARZ NADZWYCZAJNY

Nr 424

(8/2017)
24 lutego 2017

Adam Czarnota

[Reforma sądów] Ruch w kierunku demokratycznego państwa prawa? Polemika

Po upadku komunizmu większość państw Europy Środkowej, za wyjątkiem Republiki Czeskiej, przyjęła sugerowany przez Unię Europejską model niezależnych rad sądowniczych sprawujących nadzór nad sędziami. W Czechach zachowano nadzór ministra sprawiedliwości. Model niezależnego ciała sędziowskiego sprawującego nadzór nie jest sam w sobie zły, ale nie znaczy to, że automatycznie prowadzi on do zmiany postawy sędziów, ba, istnieją sytuacje, w których może przeciwdziałać niezależności sędziów indywidualnych.

Cezary Błaszczyk

Dobre i złe prawo. Polemika z Emilią Kaczmarek

Mój głęboki sprzeciw budzi treść opublikowanego na łamach „Kultury Liberalnej” tekstu Emilii Kaczmarek pt. „Zakaz reklamy leków”. Postulaty przedstawione w artykule dają podstawę nie pod dobre, ale pod złe prawo. W szczególności zaś nie prowadzą do sformułowania prawa liberalnego.

ZOBACZ NUMER
Zobacz więcej
DO GÓRY