Zapowiedzi

winieta_tytul_nowa_religijna

Przyczynkiem do napisania tej książki była dyskusja na temat zakazu noszenia burki w miejscach publicznych, która wybuchła w Europie w 2011 r. Sprawiła ona, że znów aktualne stało się pytanie o to, jak członkowie różnych grup religijnych i różnych kultur mogą pokojowo współżyć, zachowując ramy liberalnej demokracji. Nussbaum odpowiada na nie, czerpiąc garściami z dziedzictwa filozofii, historii oraz literatury.

„Nowa religijna nietolerancja” to wyważony, dobrze udokumentowany i pełen historycznych oraz kulturowych odniesień esej, napisany przez jedną z najważniejszych spadkobierczyń filozofii Johna Rawlsa. Dzięki swojej filozoficznej wiedzy Nussbaum pomaga nam spojrzeć na kwestię stosunku laickiej bądź chrześcijańskiej większości do islamskiej mniejszości z szerszej perspektywy. Nie rozpatruje problemu współistnienia wielu religii w demokracji liberalnej z punktu widzenia bezpieczeństwa czy też wojny kultur, lecz pyta o podstawowe zasady, które wyraziły się w prawie i w pewnym historycznym momencie zagwarantowały na Zachodzie wolność wyrażania uczuć religijnych przy jednoczesnym rozdziale religii od państwa.

Premiera: jesień 2017