Z centrum widać najwięcej
  

Artykuły oznaczone tagiem:
"endecja"

Z Piotrem Pazińskim rozmawia Adam Puchejda

Cień Marca

„Tym, co mnie przeraziło najbardziej podczas tego ostatniego miesiąca, a co trudno zrzucić na polityczną doraźność, była niebywała wręcz satysfakcja, jaka się ujawniła u ludzi, którzy nagle się dowiedzieli, że istniały judenraty i że dochodziło do żydowskiej kolaboracji. W Marcu też mówiono o żydowskiej kolaboracji, też podkreślano, że Żydzi są niewdzięcznikami. Teraz wydaje się, że taki dyskurs jest wszechobecny”, mówi Piotr Paziński, pisarz i eseista, redaktor naczelny „Midrasza”.

CZWARTEK [Pamięć] JASINA: O uczciwym Polaku, endecji i kilku innych sprawach. Wspomnienie o Wiesławie Chrzanowskim

Łukasz Jasina O uczciwym Polaku, endecji i kilku innych sprawach. Wspomnienie o Wiesławie Chrzanowskim Droga życiowa Wiesława Chrzanowskiego powinna skłonić nas do refleksji głębszej niż patetyczne epitafia wznoszone w mediach. Wiesław Chrzanowski uznania doczekał się zaledwie kilka lat przed śmierci. Można wręcz postawić pewną tezę: w ostatniej dekadzie nastąpił renesans zainteresowania osobą Chrzanowskiego. Mieliśmy już […]