Z centrum widać najwięcej
  

KULTURA LIBERALNA > Słysząc > Tradycje muzyczne -...

Tradycje muzyczne - koncert posłów!

Awicz

W 1912 r. opozycyjni posłowie ukraińscy podczas obrad sejmu galicyjskiego postawili wniosek o odroczenie sesji...

…gdy żądanie ich odrzucono i marszałek przystąpił do porządku dziennego, rozpoczęli natychmiast swoją muzykę. Dzisiejszy ich koncert był znacznie ulepszony. Sprowadzili sobie dużo nowych instrumentów, które porozkładali na swoich pulpitach, piszczałki i trąbki różnego rodzaju i na przemian na nich grali. Sprowadzili sobie nowe dwa czynele i przywlekli znowu olbrzymie tam-tam, które w poprzedniej sesji grało tak głośną rolę, wreszcie przynieśli kilka mechanicznych dzwonków elektrycznych. Dziś więc koncert ukraiński był znacznie głośniejszy, ale był łatwiejszy do zniesienia, bo elektryczne dzwonki dawały łagodniejszy podkład całej kakofonii, a odgłosy tam-tamu głuszyły ostrość gwizdów*.

Źródło:

* „Kurier Warszawski” 24 I 1912 r., cyt. za: Roman Jasiński, Na przełomie epok. Muzyka w Warszawie (1910-1927), Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1979.
** Tytuł pochodzi od redakcji.

...czy możemy prosić Cię o chwilę uwagi? Rzetelne dziennikarstwo wykonywane z pasją potrzebuje dziś wsparcia.

Dzięki pomocy Darczyńców możemy:

  • pracować nad tygodnikiem i codziennymi komentarzami, nie rezygnując z ich jakości,
  • wypełniać misję naszej Fundacji i wprowadzać do debaty publicznej nowe sposoby rozumienia świata,
  • planować naszą pracę w perspektywie kilkudziesięciu miesięcy.

Dlatego prosimy Cię serdecznie:

SKOMENTUJ

Nr 52

(1/2010)
12 stycznia 2010

PRZECZYTAJ INNE Z TEGO NUMERU

PRZECZYTAJ INNE Z DZIAŁU

KOMENTARZEWAŻNE TEMATY:

TEMATY TYGODNIA

drukuj