Z centrum widać najwięcej
  

KULTURA LIBERALNA > Krótko mówiąc > KULTURA LIBERALNA NOMINOWANA...

KULTURA LIBERALNA NOMINOWANA DO NAGRODY POLSKIEJ IZBY KSIĄŻKI !

Szanowni Państwo,

ogłoszono nominacje do nagrody przyznawanej przez wydawców zrzeszonych w Polskiej Izbie Książki – za skuteczną promocję książek i czytelnictwa w prasie i mediach elektronicznych – PIK-owy Laur 2010.

Miło jest nam ogłosić, że Kultura Liberalna znalazła się wśród tytułów nominowanych za promowanie książek i czytelnictwa w mediach elektronicznych.

Oto szóstka nominowanych w szóstej edycji PIK-owego Lauru.

Za promowanie książek i czytelnictwa w prasie:

Beata Kęczkowska (Gazeta Wyborcza)
Tomasz Łubieński (Nowe Książki)
Justyna Sobolewska (Polityka)

Za promowanie książek i czytelnictwa w mediach elektronicznych:

Jarosław Kuisz (Kultura Liberalna)
Cezary Łasiczka (TOK FM)
Ewa Świerżewska (www.Qlturka.pl)

Wyrażamy ogromną radość z nominacji , gratulujemy pozostałym osobom nominowanym i…

…z niecierpliwością oczekujemy na ogłoszenie wyników.

Redakcja

* * *

Szczegółowe informacje o nagrodzie

(podajemy za: strona internetowa PIK)

PIK-owy Laur jest jedyną nagrodą dla dziennikarzy przyznawaną przez wydawców zrzeszonych w Polskiej Izbie Książki za skuteczną promocję książek i czytelnictwa w prasie i mediach elektronicznych. Konkurs ma na celu podniesienie rangi książki w środkach masowego przekazu, promocję czytelnictwa oraz uświadomienie ludziom mediów potrzeby codziennej informacji o książkach. Wskazuje na rolę, jaką między autorem a czytelnikiem spełnia „pośrednik”, jakim jest recenzent, dziennikarz, krytyk przedstawiający utwór i autora potencjalnym czytelnikom. PIK-owym Laurem nagradzani są dziennikarze i media prezentujący w sposób najbardziej rzetelny i innowacyjny twórczość literacką.

Zwycięzcy wyłaniani są w dwóch etapach: do końca lipca ponad 200 wydawców zgłasza swoich kandydatów do nagrody, następnie jury konkursu wybiera sześciu nominowanych (po trzech w dwóch kategoriach: dziennikarz prasowy i mediów elektronicznych), a spośród nich dwóch laureatów, których nazwiska ogłaszane są podczas gali wręczenia PIK-owego Lauru drugiego dnia Targów Książki w Krakowie. Zwycięzcy otrzymują statuetkę PIK-owego Lauru dłuta profesora Bronisława Chromego oraz nagrodę pieniężną w wysokości 5.000 zł, której wieloletnim fundatorem jest XEROX Polska Sp. z o.o. Od początku swego istnienia konkurs objęty jest honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W tym roku jury konkursu w składzie: prof. Maria Poprzęcka (Uniwersytet Warszawski), dr Piotr Marciszuk (Prezes Polskiej Izby Książki, Wiceprezydent Federacji Wydawców Europejskich), Aldona Zawadzka (Wiceprezes PIK), Piotr Sagnowski (Wiceprezes PIK), dr Tomasz Makowski (Dyrektor Biblioteki Narodowej) i Rafał Skąpski (Prezes PTWK) nominowało do nagrody sześciu dziennikarzy:

Za promowanie książek i czytelnictwa w prasie:

Beata Kęczkowska (Gazeta Wyborcza)
Tomasz Łubieński (Nowe Książki)
Justyna Sobolewska (Polityka)

Za promowanie książek i czytelnictwa w mediach elektronicznych:

Jarosław Kuisz (Kultura Liberalna)
Cezary Łasiczka (TOK FM)
Ewa Świerżewska (www.Qlturka.pl)

Zwycięzcy dołączą do szacownego grona laureatów, wśród których do tej pory znaleźli się: Kazimiera Szczuka, Krzysztof Masłoń oraz Tadeusz Górny (w pierwszej edycji konkursu w 2004r.).

W kolejnych latach laureatami nagrody zostali: Elżbieta Sawicka, Barbara Marcinik, Piotr Kofta,
Krzysztof Kłosiński, Jerzy Kisielewski, Hanna Maria Giza i Piotr Bratkowski. W zeszłorocznej edycji konkursu triumfowali Katarzyna Janowska (wówczas redaktor naczelna Przekroju) i Roman Kurkiewicz (Tok FM). Nagrodą specjalną jury uhonorowało dodatek do Dziennika Gazeta Prawna „KULTURA”.

...czy możemy prosić Cię o chwilę uwagi? Rzetelne dziennikarstwo wykonywane z pasją potrzebuje dziś wsparcia.

Dzięki pomocy Darczyńców możemy:

  • pracować nad tygodnikiem i codziennymi komentarzami, nie rezygnując z ich jakości,
  • wypełniać misję naszej Fundacji i wprowadzać do debaty publicznej nowe sposoby rozumienia świata,
  • planować naszą pracę w perspektywie kilkudziesięciu miesięcy.

Dlatego prosimy Cię serdecznie:

SKOMENTUJ
(42/2011)
18 października 2011

PRZECZYTAJ INNE Z TEGO NUMERU

PRZECZYTAJ INNE Z DZIAŁU

KOMENTARZEWAŻNE TEMATY:

TEMATY TYGODNIA

drukuj