Kultura Liberalna solidarnie z Ukrainą

KULTURA LIBERALNA > Zapraszamy na XXVII...

Zapraszamy na XXVII Debatę Tischnerowską!

Redakcja Kultury Liberalnej

Czy kapitalizm potrzebuje liberalizmu? 14 grudnia, godz. 18, Stary BUW

Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu, Uniwersytet Warszawski oraz tygodnik „Kultura Liberalna” zapraszają na XXVII Debatę Tischnerowską!

Temat: Czy kapitalizm potrzebuje liberalizmu?

W 2017 roku upływa 10 lat od wybuchu światowego kryzysu finansowego, który poskutkował najdłuższym okresem stagnacji gospodarczej po 1945 roku. Jednocześnie Europa musiała mierzyć się z kolejnymi wyzwaniami, takimi jak masowe migracje, intensywne przemiany technologiczne oraz ekologiczne, wojny u granic Unii Europejskiej, a także rosnąca popularność ruchów społecznych wyrażających silną wrogość wobec dotychczasowych elit, a także istniejącego systemu politycznego i gospodarczego.

Żyjemy więc w czasach wyjątkowej niestabilności polityczno-ekonomicznej. Jakie będą konsekwencje tych przemian dla Polski, Europy i świata zachodniego? Czy zmierzamy w stronę porządków coraz bardziej autorytarnych, czy też możliwe jest utrzymanie w nowych warunkach liberalnych gwarancji praw człowieka i obywatela? Czy istniejący porządek może zostać zreformowany w sposób, który uzyska demokratyczny mandat społeczny i zapewni przeważającej grupie obywateli dobre warunki życia? Czy kapitalizm potrzebuje liberalizmu? O tym będziemy rozmawiać ze znakomitymi gośćmi.

Termin: 14 grudnia 2017 r., godz. 18.00

Miejsce: Audytorium Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego

Wydarzenie FB: https://www.facebook.com/events/1738068519545158/

Paneliści:

Agata Bielik-Robson, profesorka katedry Studiów Żydowskich na Uniwersytecie w Nottingham oraz Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Autorka wielu książek, m.in. Duch powierzchni: rewizja romantyczna i filozofia (2004), Na pustyni. Kryptoteologie późnej nowoczesności (2008), The Saving Lie: Harold Bloom and Deconstruction (2011), Żyj i pozwól żyć (2012).

Włodzimierz Cimoszewicz, polityk, premier RP w latach 1995-96, minister spraw zagranicznych w latach 2001-2005, w 2005 roku marszałek sejmu. Był posłem w latach 1989-2005 oraz senatorem w okresie 2007-2015.

David Ost, profesor nauk politycznych w Hobart and William Smith Colleges, zajmuje się problemami transformacji ustrojowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej, autor książek m. in.  „Klęska Solidarności” (2007), „Solidarność a polityka antypolityki” (2014)

Jan Zielonka, profesor Polityki Europejskiej i Ralf Dahrendorf Professorial Fellow w St Antony’s College w Oxfordzie. Zajmuje się procesami integracji i dezintegracji europejskiej, demokracją i geografią władzy w Europie, europejską polityką zagraniczną i bezpieczeństwa. Autor książek, m. in. „Europa jako imperium” (2007) oraz „Koniec Unii Europejskiej?” (2015).

Prowadzenie:
Marcin Król, historyk idei, filozof, publicysta. Kierownik Katedry Historii Idei i Antropologii Kulturowej i specjalizacji z Historii Idei. Autor wielu książek, artykułów, tłumaczeń i esejów. Ostatnio opublikował m. in. książki „Europa w obliczu końca” (2012) i „Klęska rozumu” (2013), „Byliśmy głupi” (2015), „Pora na demokrację” (2015), „Lepiej już było” (2016), „Jaka demokracja?” (2017).

Ivan Vejvoda, dyplomata i analityk polityki, Permanent Fellow w Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu, wcześniej Senior Vice President w German Marshall Fund. W latach 2003-2010 pracował jako dyrektor wykonawczy w Balkan Trust for Democracy. Pracował na uniwersytetach w USA oraz Wielkiej Brytanii, w tym Smith College w Massachusetts, Macalester College w Minnesocie oraz University of Sussex w Anglii. Vejvoda był czołowym przedstawicielem opozycji demokratycznej w Jugosławii w latach 90., jest także autorem wielu prac na temat przemian demokratycznych, totalitaryzmu oraz powojennej odbudowy Bałkan.

Organizatorzy:
Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu
Uniwersytet Warszawski
Kultura Liberalna

Wstęp wolny!

Czy kapitalizm potrzebuje liberalizmu

Skoro tu jesteś...

... mamy do Ciebie małą prośbę. Żyjemy w dobie poważnych zagrożeń dla pluralizmu polskich mediów. W Kulturze Liberalnej jesteśmy przekonani, że każdy zasługuje na bezpłatny dostęp do najwyższej jakości dziennikarstwa.

Każda i każdy z nas ma prawo do dobrych mediów. Warto na nie wydać nawet drobną kwotę. Nawet jeśli przeznaczysz na naszą działalność 20 zł miesięcznie, to jeśli podobnie zrobią inni, wspólnie zapewnimy działanie portalowi, który broni wolności, praworządności i różnorodności.

Prosimy Cię, abyś tworzył lub tworzyła Kulturę Liberalną z nami. Dołącz do grona naszych Darczyńców i Patronów!

SKOMENTUJ

Nr 463

(51/2017)
13 grudnia 2017

PRZECZYTAJ INNE Z TEGO NUMERU

KOMENTARZEWAŻNE TEMATY:

TEMATY TYGODNIA

drukuj