Z centrum widać najwięcej
  

KULTURA LIBERALNA > Zapraszamy na XXVII...

Zapraszamy na XXVII Debatę Tischnerowską!

Redakcja Kultury Liberalnej

Czy kapitalizm potrzebuje liberalizmu? 14 grudnia, godz. 18, Stary BUW

Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu, Uniwersytet Warszawski oraz tygodnik „Kultura Liberalna” zapraszają na XXVII Debatę Tischnerowską!

Temat: Czy kapitalizm potrzebuje liberalizmu?

W 2017 roku upływa 10 lat od wybuchu światowego kryzysu finansowego, który poskutkował najdłuższym okresem stagnacji gospodarczej po 1945 roku. Jednocześnie Europa musiała mierzyć się z kolejnymi wyzwaniami, takimi jak masowe migracje, intensywne przemiany technologiczne oraz ekologiczne, wojny u granic Unii Europejskiej, a także rosnąca popularność ruchów społecznych wyrażających silną wrogość wobec dotychczasowych elit, a także istniejącego systemu politycznego i gospodarczego.

Żyjemy więc w czasach wyjątkowej niestabilności polityczno-ekonomicznej. Jakie będą konsekwencje tych przemian dla Polski, Europy i świata zachodniego? Czy zmierzamy w stronę porządków coraz bardziej autorytarnych, czy też możliwe jest utrzymanie w nowych warunkach liberalnych gwarancji praw człowieka i obywatela? Czy istniejący porządek może zostać zreformowany w sposób, który uzyska demokratyczny mandat społeczny i zapewni przeważającej grupie obywateli dobre warunki życia? Czy kapitalizm potrzebuje liberalizmu? O tym będziemy rozmawiać ze znakomitymi gośćmi.

Termin: 14 grudnia 2017 r., godz. 18.00

Miejsce: Audytorium Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego

Wydarzenie FB: https://www.facebook.com/events/1738068519545158/

Paneliści:

Agata Bielik-Robson, profesorka katedry Studiów Żydowskich na Uniwersytecie w Nottingham oraz Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Autorka wielu książek, m.in. Duch powierzchni: rewizja romantyczna i filozofia (2004), Na pustyni. Kryptoteologie późnej nowoczesności (2008), The Saving Lie: Harold Bloom and Deconstruction (2011), Żyj i pozwól żyć (2012).

Włodzimierz Cimoszewicz, polityk, premier RP w latach 1995-96, minister spraw zagranicznych w latach 2001-2005, w 2005 roku marszałek sejmu. Był posłem w latach 1989-2005 oraz senatorem w okresie 2007-2015.

David Ost, profesor nauk politycznych w Hobart and William Smith Colleges, zajmuje się problemami transformacji ustrojowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej, autor książek m. in.  „Klęska Solidarności” (2007), „Solidarność a polityka antypolityki” (2014)

Jan Zielonka, profesor Polityki Europejskiej i Ralf Dahrendorf Professorial Fellow w St Antony’s College w Oxfordzie. Zajmuje się procesami integracji i dezintegracji europejskiej, demokracją i geografią władzy w Europie, europejską polityką zagraniczną i bezpieczeństwa. Autor książek, m. in. „Europa jako imperium” (2007) oraz „Koniec Unii Europejskiej?” (2015).

Prowadzenie:
Marcin Król, historyk idei, filozof, publicysta. Kierownik Katedry Historii Idei i Antropologii Kulturowej i specjalizacji z Historii Idei. Autor wielu książek, artykułów, tłumaczeń i esejów. Ostatnio opublikował m. in. książki „Europa w obliczu końca” (2012) i „Klęska rozumu” (2013), „Byliśmy głupi” (2015), „Pora na demokrację” (2015), „Lepiej już było” (2016), „Jaka demokracja?” (2017).

Ivan Vejvoda, dyplomata i analityk polityki, Permanent Fellow w Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu, wcześniej Senior Vice President w German Marshall Fund. W latach 2003-2010 pracował jako dyrektor wykonawczy w Balkan Trust for Democracy. Pracował na uniwersytetach w USA oraz Wielkiej Brytanii, w tym Smith College w Massachusetts, Macalester College w Minnesocie oraz University of Sussex w Anglii. Vejvoda był czołowym przedstawicielem opozycji demokratycznej w Jugosławii w latach 90., jest także autorem wielu prac na temat przemian demokratycznych, totalitaryzmu oraz powojennej odbudowy Bałkan.

Organizatorzy:
Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu
Uniwersytet Warszawski
Kultura Liberalna

Wstęp wolny!

Czy kapitalizm potrzebuje liberalizmu

...czy możemy prosić Cię o chwilę uwagi? Rzetelne dziennikarstwo wykonywane z pasją potrzebuje dziś wsparcia.

Dzięki pomocy Darczyńców możemy:

  • pracować nad tygodnikiem i codziennymi komentarzami, nie rezygnując z ich jakości,
  • wypełniać misję naszej Fundacji i wprowadzać do debaty publicznej nowe sposoby rozumienia świata,
  • planować naszą pracę w perspektywie kilkudziesięciu miesięcy.

Dlatego prosimy Cię serdecznie:

SKOMENTUJ

Nr 463

(51/2017)
13 grudnia 2017

PRZECZYTAJ INNE Z TEGO NUMERU

PRZECZYTAJ INNE Z DZIAŁU

KOMENTARZEWAŻNE TEMATY:

TEMATY TYGODNIA

drukuj