Kultura Liberalna solidarnie z Ukrainą

KULTURA LIBERALNA > Komentarz nadzwyczajny > „Podtrzymuję i popieram”....

„Podtrzymuję i popieram”. Prezydent Warszawy o Karcie LGBT+

Rozmowa z Rafałem Trzaskowskim

„Edukacja o prawach człowieka, w tym przeciwdziałanie dyskryminacji, jest obowiązkowym zadaniem szkoły podstawowej i ponadpodstawowej”, mówi prezydent Warszawy.

„Kultura Liberalna”: Podpisanie Karty LGBT+ w Warszawie wywołało polityczną burzę. Czy nadal podtrzymuje pan poparcie dla jej założeń?

Rafał Trzaskowski: Podtrzymuję założenia Deklaracji LGBT+, tak jak podtrzymuję i popieram starania o ochronę praw człowieka, przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy, wsparcie dla osób i grup narażonych na agresję i przejawy nienawiści, a także pomoc wszystkim, którzy jej potrzebują – słabszym, niepełnosprawnym czy seniorom.

Ilustracja: Piotr Kieżun

W jaki sposób Ratusz zamierza realizować postanowienia Karty?

W przestrzeni medialnej w sposób wyrachowany i zamierzony pojawiły się nieprawdziwe informacje, przede wszystkim dotyczące formy i sposobu prowadzenia edukacji w szkołach. Nie mówiąc już o tym, iż próbuje się wmówić, że będziemy wprowadzać edukację seksualną w żłobkach i przedszkolach. Edukacja o prawach człowieka, w tym przeciwdziałanie dyskryminacji, jest obowiązkowym zadaniem szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, wynika bowiem z zapisów podstawy programowej kształcenia ogólnego zatwierdzonej przez MEN. Edukacja będzie dobrowolna i rodzice nie będą mieli obowiązku posyłać na nią dzieci.

Najważniejsze jest przeciwdziałanie przemocy, dlatego chcemy wyposażyć pedagogów i psychologów szkolnych w wiedzę dotyczącą wsparcia osoby doświadczającej przemocy w szkole. Do tej grupy zawodowej w pierwszej kolejności skierowana zostanie oferta szkoleń porządkujących wiedzę z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji w szkole.

Podtrzymuję założenia Deklaracji LGBT+, tak jak podtrzymuję i popieram starania o ochronę praw człowieka, przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy, wsparcie dla osób i grup narażonych na agresję i przejawy nienawiści.

Rafał Trzaskowski

Czy Ratusz dopuszcza możliwość ustąpienia ze stanowiska wiceprezydenta Pawła Rabieja, skoro już teraz otrzymał zakaz kontaktów z mediami z powodu wypowiedzi dla „Dziennika Gazety Prawnej” na temat adopcji dzieci przez pary homoseksualne?

Wiceprezydent Rabiej usłyszał ode mnie, że ma się skoncentrować tylko i wyłącznie na zadaniach, które mu powierzyłem, czyli polityce społecznej i zdrowotnej oraz reprywatyzacji.

Kiedy ma ruszyć kampania edukacyjna związana z podpisaniem i realizacją postanowień Karty LGBT+ w Warszawie?

W miarę pojawiania się konkretnych, uzgodnionych projektów działań, będziemy o każdym z nich informować. Proszę zauważyć, że są to różne obszary. Niektóre – jak udzielenie patronatu Paradzie Równości – nie wymagają uzgodnień, niektóre – jak zajęcia w szkołach – to przygotowanie w porozumieniu z nauczycielami i szkołami propozycji szkoleń i warsztatów.

Jak wszystkie zajęcia dodatkowe w szkołach – a także jak obecne dziś w szkole zgodnie z podstawą programową Wychowanie do Życia w Rodzinie – są zajęciami nieobowiązkowymi dla uczniów. Każdy rodzic, może zadecydować o uczestniczeniu w nich jego dzieci lub nie.

Jak będzie wyglądała ta kampania i kto będzie nią kierował?

Za programy edukacyjne będzie odpowiedzialne Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych. Będziemy je wcielać w życie w sposób racjonalny, dostosowany do naszego kontekstu kulturowego i po konsultacjach ze specjalistami, nauczycielami i rodzicami.

Skoro tu jesteś...

...mamy do Ciebie małą prośbę. Żyjemy w dobie poważnych zagrożeń dla pluralizmu polskich mediów. W Kulturze Liberalnej jesteśmy przekonani, że każdy zasługuje na bezpłatny dostęp do najwyższej jakości dziennikarstwa

Każdy i każda z nas ma prawo do dobrych mediów. Warto na nie wydać nawet drobną kwotę. Nawet jeśli przeznaczysz na naszą działalność 10 złotych miesięcznie, to jeśli podobnie zrobią inni, wspólnie zapewnimy działanie portalowi, który broni wolności, praworządności i różnorodności.

Prosimy Cię, abyś tworzył lub tworzyła Kulturę Liberalną z nami. Dołącz do grona naszych Darczyńców!

SKOMENTUJ

Nr 532

(11/2019)
19 marca 2019

PRZECZYTAJ INNE Z TEGO NUMERU

PRZECZYTAJ INNE Z TEGO NUMERU

KOMENTARZEWAŻNE TEMATY:

TEMATY TYGODNIA

drukuj