Z centrum widać najwięcej
  

KULTURA LIBERALNA > Komentarz nadzwyczajny > „Podtrzymuję i popieram”....

„Podtrzymuję i popieram”. Prezydent Warszawy o Karcie LGBT+

Rozmowa z Rafałem Trzaskowskim

„Edukacja o prawach człowieka, w tym przeciwdziałanie dyskryminacji, jest obowiązkowym zadaniem szkoły podstawowej i ponadpodstawowej”, mówi prezydent Warszawy.

„Kultura Liberalna”: Podpisanie Karty LGBT+ w Warszawie wywołało polityczną burzę. Czy nadal podtrzymuje pan poparcie dla jej założeń?

Rafał Trzaskowski: Podtrzymuję założenia Deklaracji LGBT+, tak jak podtrzymuję i popieram starania o ochronę praw człowieka, przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy, wsparcie dla osób i grup narażonych na agresję i przejawy nienawiści, a także pomoc wszystkim, którzy jej potrzebują – słabszym, niepełnosprawnym czy seniorom.

Ilustracja: Piotr Kieżun

W jaki sposób Ratusz zamierza realizować postanowienia Karty?

W przestrzeni medialnej w sposób wyrachowany i zamierzony pojawiły się nieprawdziwe informacje, przede wszystkim dotyczące formy i sposobu prowadzenia edukacji w szkołach. Nie mówiąc już o tym, iż próbuje się wmówić, że będziemy wprowadzać edukację seksualną w żłobkach i przedszkolach. Edukacja o prawach człowieka, w tym przeciwdziałanie dyskryminacji, jest obowiązkowym zadaniem szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, wynika bowiem z zapisów podstawy programowej kształcenia ogólnego zatwierdzonej przez MEN. Edukacja będzie dobrowolna i rodzice nie będą mieli obowiązku posyłać na nią dzieci.

Najważniejsze jest przeciwdziałanie przemocy, dlatego chcemy wyposażyć pedagogów i psychologów szkolnych w wiedzę dotyczącą wsparcia osoby doświadczającej przemocy w szkole. Do tej grupy zawodowej w pierwszej kolejności skierowana zostanie oferta szkoleń porządkujących wiedzę z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji w szkole.

Podtrzymuję założenia Deklaracji LGBT+, tak jak podtrzymuję i popieram starania o ochronę praw człowieka, przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy, wsparcie dla osób i grup narażonych na agresję i przejawy nienawiści.

Rafał Trzaskowski

Czy Ratusz dopuszcza możliwość ustąpienia ze stanowiska wiceprezydenta Pawła Rabieja, skoro już teraz otrzymał zakaz kontaktów z mediami z powodu wypowiedzi dla „Dziennika Gazety Prawnej” na temat adopcji dzieci przez pary homoseksualne?

Wiceprezydent Rabiej usłyszał ode mnie, że ma się skoncentrować tylko i wyłącznie na zadaniach, które mu powierzyłem, czyli polityce społecznej i zdrowotnej oraz reprywatyzacji.

Kiedy ma ruszyć kampania edukacyjna związana z podpisaniem i realizacją postanowień Karty LGBT+ w Warszawie?

W miarę pojawiania się konkretnych, uzgodnionych projektów działań, będziemy o każdym z nich informować. Proszę zauważyć, że są to różne obszary. Niektóre – jak udzielenie patronatu Paradzie Równości – nie wymagają uzgodnień, niektóre – jak zajęcia w szkołach – to przygotowanie w porozumieniu z nauczycielami i szkołami propozycji szkoleń i warsztatów.

Jak wszystkie zajęcia dodatkowe w szkołach – a także jak obecne dziś w szkole zgodnie z podstawą programową Wychowanie do Życia w Rodzinie – są zajęciami nieobowiązkowymi dla uczniów. Każdy rodzic, może zadecydować o uczestniczeniu w nich jego dzieci lub nie.

Jak będzie wyglądała ta kampania i kto będzie nią kierował?

Za programy edukacyjne będzie odpowiedzialne Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych. Będziemy je wcielać w życie w sposób racjonalny, dostosowany do naszego kontekstu kulturowego i po konsultacjach ze specjalistami, nauczycielami i rodzicami.

...czy możemy prosić Cię o chwilę uwagi? Rzetelne dziennikarstwo wykonywane z pasją potrzebuje dziś wsparcia.

Dzięki pomocy Darczyńców możemy:

  • pracować nad tygodnikiem i codziennymi komentarzami, nie rezygnując z ich jakości,
  • wypełniać misję naszej Fundacji i wprowadzać do debaty publicznej nowe sposoby rozumienia świata,
  • planować naszą pracę w perspektywie kilkudziesięciu miesięcy.

Dlatego prosimy Cię serdecznie:

SKOMENTUJ

Nr 532

(11/2019)
19 marca 2019

PRZECZYTAJ INNE Z TEGO NUMERU

PRZECZYTAJ INNE Z TEGO NUMERU

PRZECZYTAJ INNE Z DZIAŁU

KOMENTARZEWAŻNE TEMATY:

TEMATY TYGODNIA

drukuj