Kultura Liberalna solidarnie z Ukrainą

KULTURA LIBERALNA > Bez kategorii > „Kultura Liberalna” na...

„Kultura Liberalna” na targach książki w Lipsku

Redakcja „Kultury Liberalnej”

Dwie debaty z udziałem „Kultury Liberalnej” na Targach Książki w Lipsku: „Ruchy protestu” (13 marca) i „Odrodzenie prawicy” (14 marca).

W dniach 13-16 marca w Lipsku odbywają się jedne z największych targów książki w Europie.

Karolina Wigura z naszej redakcji weźmie udział w dwóch debatach w ramach programu poświęconego literaturze i ruchom społecznym w Polsce, na Ukrainie i Białorusi.

Pierwsza debata, zatytułowana „Ruchy protestu” w czwartek, 13 marca o godzinie 15.00.

Ruchy protestacyjne są od dawna częścią życia politycznego , także w Europie Wschodniej. Nastroje społeczne już nie poddają się tak łatwo kontroli i nawet reżimy autorytarne muszą ten fakt zaakceptować. Energia, jaką mogą nieść ze sobą protesty społeczne, ujawniła się niedawno w dramatycznych wydarzeniach na Ukrainie. Na ogół, ruchy protestu stanowią kluczowy punkt wyjścia dla formowania się społeczeństwa obywatelskiego.

Jednocześnie widzimy, że ruchy protestu wciąż szukają nowych form wyrazu – pod względem językowym i artystycznym – takich, w których różne narzędzia z dziedziny literatury, muzyki i sztuki mogą być wykorzystane jednocześnie. Ruchy te są zazwyczaj organizowane przez media społecznościowe, w dużej mierze wolne od kontroli państwowej.

Oczywiście warunki w Polsce, na Ukrainie i Białorusi znacznie się różnią, ale widzimy także rosnące powiązania tworzące się ponad granicami. Rządzący na Białorusi i Ukraina różnie odpowiadają na nowe wyzwania . Zakres ich reakcji obejmuje represje, próby rozbicia ruchów protestacyjnych lub odwrotnie, włączenia ich do systemu władzy lub skorumpowania. W tym miejscu interesuje nas przede wszystkim znaczenie, jakie ruchy te mają dla literatury oraz rola, jaką odgrywają w nich ludzie pióra.

Obok Karoliny Wigury dyskutować będą Wasyl Czerepanyn (Ukraina) oraz Maria Martysewicz (Białoruś). Całość poprowadzi Manfred Sapper

 

Debata druga, pod tytułem „Odrodzenie prawicy”, odbędzie się dzień później o godzinie 13.00.

Odrodzenie radykalnej prawicy nie jest problemem występującym jedynie w Polsce czy nawet w Europie Środkowo-Wschodniej. Takie ruchy dają o sobie znać także w krajach zachodnich, jak np. w Holandii czy Niemczech.  Przyczyną ich rozwoju są niewątpliwie problemy społeczne takie jak nierówność dochodowa, strach związany z migracjami, czy rosnące bezrobocie młodych, które może prowadzić do marginalizacji dużej części całego pokolenia.

Wszystkie organizacje radykalne łączy głęboka pogarda dla instytucji demokratycznych i przekonanie o skuteczności rządów silnej ręki. Większość ekstremistycznych ugrupowań prawicowych w Polsce i Ukrainie, koncentruje się również na przeszłości i podejmuje próby łączenia swojej działalności z historycznymi ruchami oraz postaciami. Jak wzrost ich znaczenia jest postrzegany przez oba społeczeństwa? Jak się o nich mówi w kontekście trudnej polsko-ukraińskiej przeszłości? Jak intelektualiści, a zwłaszcza pisarze, reagują na te zmiany?

Na Białorusi sytuacja jest inna , z różnych przyczyn. Formacje prawicowych ekstremistów oficjalnie nie istnieją. Niemniej jednak, ciekawi nas jak ten problem jest postrzegany w tym kraju i czy podobne prądy da się wyczuć także tam. Jeśli tak, jak przejawiają się w literaturze?

Obok Karoliny Wigury dyskutować będą Jurij Andruchowycz (Ukraina) oraz Jan Maksymiuk (Białoruś/Polska). Prowadzenie: Manfred Sapper.

Cały program tej części targów można znaleźć TUTAJ

Skoro tu jesteś...

...mamy do Ciebie małą prośbę. Żyjemy w dobie poważnych zagrożeń dla pluralizmu polskich mediów. W Kulturze Liberalnej jesteśmy przekonani, że każdy zasługuje na bezpłatny dostęp do najwyższej jakości dziennikarstwa

Każdy i każda z nas ma prawo do dobrych mediów. Warto na nie wydać nawet drobną kwotę. Nawet jeśli przeznaczysz na naszą działalność 10 złotych miesięcznie, to jeśli podobnie zrobią inni, wspólnie zapewnimy działanie portalowi, który broni wolności, praworządności i różnorodności.

Prosimy Cię, abyś tworzył lub tworzyła Kulturę Liberalną z nami. Dołącz do grona naszych Darczyńców!

SKOMENTUJ

Nr 270

(10/2014)
12 marca 2014

PRZECZYTAJ INNE Z TEGO NUMERU

PRZECZYTAJ INNE Z TEGO NUMERU

KOMENTARZEWAŻNE TEMATY:

TEMATY TYGODNIA

drukuj