Z centrum widać najwięcej
  

NAJNOWSZE ARTYKUŁY
  • KRÓL
  • ROY
  • RANDERIA
  • FUSZARA
  • LUKES
  • GEBERT
  • SHARMA

Powolna agonia europejskiej solidarności?

Szanowni Państwo,

Paryż zmienia wszystko” – powiedział po zamachach w stolicy Francji bawarski minister finansów, Markus Söder, odnosząc się do przyjętej przez niemiecki rząd polityki wobec uchodźców. Dzień wcześniej polski minister ds. europejskich, Konrad Szymański, stwierdził, że w nowych okolicznościach „Polska nie widzi politycznych możliwości wykonania decyzji o relokacji uchodźców”. W podobnym tonie wypowiadała się podczas exposé premier Beata Szydło, sugerując, że ogólnoeuropejski rozdział uchodźców to „próby eksportu problemów, jakie stworzyły sobie pewne państwa, bez jakiegokolwiek udziału innych”. Tydzień po paryskich zamachach ze wcześniejszej zgody na przyjęcie tysiąca uchodźców wycofała się Dania, argumentując, że zobowiązanie miało być spełnione pod warunkiem opanowania sytuacji na południowych granicach Unii. A od tego jesteśmy dalecy.

Często narzeka się na niefortunne wypowiedzi polskich polityków. Ale mamy do czynienia z fenomenem poważniejszym – to europejska solidarność powoli załamuje się na naszych oczach. Coraz słabsze są głosy entuzjastów Unii Europejskiej. Coraz mniej osób publicznie mówi z nadzieją o przyszłości Starego Kontynentu. A niepokój podsycają informacje np. o tym, że dwóch sprawców paryskich zamachów przedostało się do Francji przez granicę grecką, udając uchodźców uciekających przed wojną w Syrii. W oczach wielu Europejczyków potwierdza się przekonanie, że wlewająca się na Stary Kontynent fala uchodźców to w rzeczywistości kamuflaż dla islamskich terrorystów. Zaś medialne obrazy niosą łatwe generalizacje – dziś zdjęcia z zaatakowanego Paryża zastąpiły w zbiorowej świadomości zdjęcie ciała kilkuletniego chłopca na brzegu morza, którym Europejczycy emocjonowali się zaledwie kilka tygodni temu.

Władze poszczególnych państw reagują na dominujące nastroje społeczne, a rosnący strach podsuwa pomysły jeszcze do niedawna uznawane za polityczne tabu. I tak – przed ostatnim szczytem unijnych ministrów spraw wewnętrznych pojawiały się propozycje utworzenia „małej strefy Schengen” obejmującej Belgię, Holandię, Luksemburg, Niemcy oraz Austrię. A przecież centrum dowodzenia paryskimi zamachami znajdowało się właśnie w Belgii i tam też prowadzone są do dziś poszukiwania ostatniego z podejrzanych! Lekarstwem na strach ma być przywrócenie wewnętrznych granic, a nawet odwrócenie procesu integracji.

„To droga donikąd, ponieważ nie da się rozwiązać kwestii imigrantów, jak również terroryzmu muzułmańskiego, na poziomie niższym niż europejski”, ostrzega Olivier Roy, francuski znawca islamu, w rozmowie z Michałem Matlakiem. Roy przypomina również o tym, o czym w ferworze dyskusji po paryskich zamachach łatwo zapominamy – w przypadku islamskiego terroryzmu religia stanowi raczej pretekst niż przyczynę, a jednym ze źródeł inspiracji dla islamistycznych bojowników są jak najbardziej świeckie organizacje terrorystyczne działające przed kilkudziesięciu laty... właśnie w Europie.

Co jednak ma oznaczać integracja w Europie, która chce zamykać się za murami? I co – za teoretycznie bezpieczniejszymi granicami – oznaczać miałoby owe „my”? Jeśli nie zadamy sobie tych pytań, czeka nas otwarcie nowych pól konfliktu. Zaledwie kilka miesięcy temu jeden z polskich publicystów nawoływał przecież do objęcia specjalnym nadzorem polskich Tatarów, żyjących na tych samych terenach od kilkuset lat. Pisaliśmy o tym wielokrotnie, podsumowując analizy przeprowadzane przez Obserwatorium Debaty Publicznej „Kultury Liberalnej”. LINK

Warto zatem zastanowić się, co współcześnie oznaczają dla nas tak podstawowe pojęcia jak: „przynależność”, „wspólnota”, „solidarność”. O tym właśnie dyskutowali uczestnicy XXIII Debaty Tischnerowskiej pt. „Przynależność i tożsamość”, której zapis publikujemy w bieżącym numerze. W dyskusji głos zabrali: Steven Lukes, wybitny brytyjski politolog i socjolog, związany m.in. z Uniwersytetem Nowojorskim i London School of Economics, obecnie prowadzący badania nad społecznym charakterem moralności; Konstanty Gebert, dziennikarz zajmujący się tematyką międzynarodową; Małgorzata Fuszara, prawniczka i socjolożka z Uniwersytetu Warszawskiego, była minister ds. równego traktowania, oraz Jyotirmaya Sharma, politolog z indyjskiego Uniwersytetu w Hajdarabadzie. Rozmowę poprowadzili Marcin Król i Shalini Randeria.

Debatę zorganizował Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu oraz Uniwersytet Warszawski, we współpracy z „Kulturą Liberalną”. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Prezydent m.st. Warszawy, Hanny Gronkiewicz-Waltz, a patronat medialny objęła „Gazeta Wyborcza”.

 

Zapraszamy do lektury!

Łukasz Pawłowski, Karolina Wigura


 

Stopka numeru:

Koncepcja Tematu Tygodnia: Redakcja.

Opracowanie: Łukasz Pawłowski, Michał Matlak, Julian Kania, Konrad Kamiński, Hubert Czyżewski, Adam Puchejda.

Ilustracje: Katarzyna Urbaniak.

 

Ilustracja: Katarzyna Urbaniak

Szanowni Państwo,

Paryż zmienia wszystko” – powiedział po zamachach w stolicy Francji bawarski minister finansów, Markus Söder, odnosząc się do przyjętej przez niemiecki rząd polityki wobec uchodźców. Dzień wcześniej polski minister ds. europejskich, Konrad Szymański, stwierdził, że w nowych okolicznościach „Polska nie widzi politycznych możliwości wykonania decyzji o relokacji uchodźców”. W podobnym tonie wypowiadała się podczas exposé premier Beata Szydło, sugerując, że ogólnoeuropejski rozdział uchodźców to „próby eksportu problemów, jakie stworzyły sobie pewne państwa, bez jakiegokolwiek udziału innych”. Tydzień po paryskich zamachach ze wcześniejszej zgody na przyjęcie tysiąca uchodźców wycofała się Dania, argumentując, że zobowiązanie miało być spełnione pod warunkiem opanowania sytuacji na południowych granicach Unii. A od tego jesteśmy dalecy.

Często narzeka się na niefortunne wypowiedzi polskich polityków. Ale mamy do czynienia z fenomenem poważniejszym – to europejska solidarność powoli załamuje się na naszych oczach. Coraz słabsze są głosy entuzjastów Unii Europejskiej. Coraz mniej osób publicznie mówi z nadzieją o przyszłości Starego Kontynentu. A niepokój podsycają informacje np. o tym, że dwóch sprawców paryskich zamachów przedostało się do Francji przez granicę grecką, udając uchodźców uciekających przed wojną w Syrii. W oczach wielu Europejczyków potwierdza się przekonanie, że wlewająca się na Stary Kontynent fala uchodźców to w rzeczywistości kamuflaż dla islamskich terrorystów. Zaś medialne obrazy niosą łatwe generalizacje – dziś zdjęcia z zaatakowanego Paryża zastąpiły w zbiorowej świadomości zdjęcie ciała kilkuletniego chłopca na brzegu morza, którym Europejczycy emocjonowali się zaledwie kilka tygodni temu.

Władze poszczególnych państw reagują na dominujące nastroje społeczne, a rosnący strach podsuwa pomysły jeszcze do niedawna uznawane za polityczne tabu. I tak – przed ostatnim szczytem unijnych ministrów spraw wewnętrznych pojawiały się propozycje utworzenia „małej strefy Schengen” obejmującej Belgię, Holandię, Luksemburg, Niemcy oraz Austrię. A przecież centrum dowodzenia paryskimi zamachami znajdowało się właśnie w Belgii i tam też prowadzone są do dziś poszukiwania ostatniego z podejrzanych! Lekarstwem na strach ma być przywrócenie wewnętrznych granic, a nawet odwrócenie procesu integracji.

„To droga donikąd, ponieważ nie da się rozwiązać kwestii imigrantów, jak również terroryzmu muzułmańskiego, na poziomie niższym niż europejski”, ostrzega Olivier Roy, francuski znawca islamu, w rozmowie z Michałem Matlakiem. Roy przypomina również o tym, o czym w ferworze dyskusji po paryskich zamachach łatwo zapominamy – w przypadku islamskiego terroryzmu religia stanowi raczej pretekst niż przyczynę, a jednym ze źródeł inspiracji dla islamistycznych bojowników są jak najbardziej świeckie organizacje terrorystyczne działające przed kilkudziesięciu laty... właśnie w Europie.

Co jednak ma oznaczać integracja w Europie, która chce zamykać się za murami? I co – za teoretycznie bezpieczniejszymi granicami – oznaczać miałoby owe „my”? Jeśli nie zadamy sobie tych pytań, czeka nas otwarcie nowych pól konfliktu. Zaledwie kilka miesięcy temu jeden z polskich publicystów nawoływał przecież do objęcia specjalnym nadzorem polskich Tatarów, żyjących na tych samych terenach od kilkuset lat. Pisaliśmy o tym wielokrotnie, podsumowując analizy przeprowadzane przez Obserwatorium Debaty Publicznej „Kultury Liberalnej”. LINK

Warto zatem zastanowić się, co współcześnie oznaczają dla nas tak podstawowe pojęcia jak: „przynależność”, „wspólnota”, „solidarność”. O tym właśnie dyskutowali uczestnicy XXIII Debaty Tischnerowskiej pt. „Przynależność i tożsamość”, której zapis publikujemy w bieżącym numerze. W dyskusji głos zabrali: Steven Lukes, wybitny brytyjski politolog i socjolog, związany m.in. z Uniwersytetem Nowojorskim i London School of Economics, obecnie prowadzący badania nad społecznym charakterem moralności; Konstanty Gebert, dziennikarz zajmujący się tematyką międzynarodową; Małgorzata Fuszara, prawniczka i socjolożka z Uniwersytetu Warszawskiego, była minister ds. równego traktowania, oraz Jyotirmaya Sharma, politolog z indyjskiego Uniwersytetu w Hajdarabadzie. Rozmowę poprowadzili Marcin Król i Shalini Randeria.

Debatę zorganizował Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu oraz Uniwersytet Warszawski, we współpracy z „Kulturą Liberalną”. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Prezydent m.st. Warszawy, Hanny Gronkiewicz-Waltz, a patronat medialny objęła „Gazeta Wyborcza”.

 

Zapraszamy do lektury!

Łukasz Pawłowski, Karolina Wigura


 

Stopka numeru:

Koncepcja Tematu Tygodnia: Redakcja.

Opracowanie: Łukasz Pawłowski, Michał Matlak, Julian Kania, Konrad Kamiński, Hubert Czyżewski, Adam Puchejda.

Ilustracje: Katarzyna Urbaniak.

Nr 359

(47/2015)
24 listopada 2015

Olivier_Roy_wywiad

Z Olivierem Roy rozmawia Michał Matlak

Zamachy wzmocniły więź muzułmanów z Francją

„Kiedy opadną emocje, zobaczymy, że ogromna większość francuskich muzułmanów jest dobrze zintegrowana z resztą społeczeństwa – a zamachy wręcz tę więź wzmocniły”.
„Kiedy opadną emocje, zobaczymy, że ogromna większość francuskich muzułmanów jest dobrze zintegrowana z resztą społeczeństwa…
Debata_Tischnerowska

Steven Lukes, Małgorzata Fuszara, Jyotirmaya Sharma, Konstanty Gebert

Czy solidarność się opłaca? Zapis XXIII Debaty Tischnerowskiej „Przynależność i tożsamość”

Po zamachach w Paryżu do Europy powróciły strach i pytania o realne możliwości asymilacji przybywających na Stary Kontynent przedstawicieli innych kultur i wyznawców innych religii. Czy w obliczu głęboko zakorzenionych uprzedzeń i lęków polityczna integracja…
Po zamachach w Paryżu do Europy powróciły strach i pytania o realne możliwości asymilacji przybywających…
powrot_do_itaki_ikona_wpisu

Katarzyna Dembicz

Czas niepokoju na Kubie. Wokół „Powrotu do Itaki” Laurenta Canteta

Po otwarciu amerykańskiej ambasady w Hawanie coraz częściej mówi się o transformacji w kraju rządzonym przez Raúla Castro. Film Canteta daje wyraz gwałtownym przemianom społecznym i udziela głosu pokoleniu emigrantów, którzy powracają na Wyspę z…

Po otwarciu amerykańskiej ambasady w Hawanie coraz częściej mówi się o transformacji w kraju rządzonym…

Clipboard03_JESZCZEMNIEJ

Michał Piasecki

Apokryfy Nowej Fali. Recenzja filmu „W cieniu kobiet” Philippe’a Garrela

Najnowszy obraz Philippe’a Garrela krąży wokół stałych w kinie tego reżysera motywów wierności i zdrady, a przy okazji zgłębia istotę kobiecości i męskości. Czy Garrel ma jeszcze coś ciekawego do opowiedzenia i umie uniknąć ckliwego…

Najnowszy obraz Philippe’a Garrela krąży wokół stałych w kinie tego reżysera motywów wierności i zdrady,…

krzyczcie-chiny (12)

Jakub M. Urbański

Krzycz, świecie! Wokół sztuki „Krzyczcie, Chiny!” Siergieja Tretiakowa w Teatrze Powszechnym

Sztuka „Krzyczcie, Chiny!”, wyreżyserowana przez Pawła Łysaka, osadzona jest w realiach Chin lat 20. Ani trochę nie traci jednak na aktualności w czasach powszechnego lekceważenia praw pracy i bezlitosnego eksploatowania peryferii świata przez jego polityczne…

Sztuka „Krzyczcie, Chiny!”, wyreżyserowana przez Pawła Łysaka, osadzona jest w realiach Chin lat 20. Ani…

Miasto_szczęścia_IKONKA

Wojciech Kacperski, Michał Czepkiewicz

Czy miasta mogą nas uszczęśliwić? O książce Charlesa Montgomery’ego „Miasto szczęśliwe”

Książka Charlesa Montgomery’ego otwiera nowy rozdział w refleksji nad przestrzenią zurbanizowaną i pokazuje, że to nie techniki efektywnego zarządzania miastami, a pytania o samopoczucie i preferencje jego mieszkańców są najważniejsze.

Książka Charlesa Montgomery’ego otwiera nowy rozdział w refleksji nad przestrzenią zurbanizowaną i pokazuje, że to…

przywitaj-sie-z-krolowa_IKONKA

Błażej Popławski

„Hendszejki”, „sweetfocie” i inne wpadki polityków. O książce „Przywitaj się z królową” Łukasza Walewskiego

Dlaczego jeden z prezydentów USA zaprosił na oficjalne przyjęcie prostytutki? Kto zjadł wielbłąda sprezentowanego prezydentowi Francji? O faux pas w świecie wielkiej polityki i książce Łukasza Walewskiego pisze Błażej Popławski.

Dlaczego jeden z prezydentów USA zaprosił na oficjalne przyjęcie prostytutki? Kto zjadł wielbłąda sprezentowanego prezydentowi…

michel-houellebesq-uleglosc_IKONKA

Magdalena Grzyb

Feministka czyta Houellebecqa, czyli o mizoginii autora „Uległości”

Tak jak feminizm nawołuje do rekonstrukcji instytucji rodziny jako źródła nierówności i podległości kobiet, tak Houellebecq nawołuje do powrotu do patriarchalnego modelu rodziny jako „leku” na kryzys moralny Europy. Oto prawdziwe przesłanie „Uległości”.

Tak jak feminizm nawołuje do rekonstrukcji instytucji rodziny jako źródła nierówności i podległości kobiet, tak…

1_Jerzy Pomianowski Fot Krzysztof Dubiel Zrodlo Instytut Ksiazki

Jerzy Pomianowski w rozmowie z Alicją Rosé i Andrzejem Serafinem

Kręgi przekładu

„Istotą pracy rzetelnego tłumacza jest dbałość o to, aby to, co tłumaczy, brzmiało tak, jak gdyby napisał to sam autor, znając język, na który jego utwór ma być przełożony”. O pracy nad tłumaczeniami Sołżenicyna, Mandelsztama…

„Istotą pracy rzetelnego tłumacza jest dbałość o to, aby to, co tłumaczy, brzmiało tak, jak…

2_Jerzy Pomianowski Fot Krzysztof Dubiel Zrodlo Instytut Ksiazki

Jerzy Pomianowski, Jerzy Giedroyc

„Oddać w przekładzie rytm strudzonego oddechu”. Fragmenty listów

„Nic innego nie piszę i nie robię, prócz tłumaczenia «Archipelagu», że jestem już półprzytomny, że sny mam już tylko więzienne”, pisał Jerzy Pomianowski do Giedroycia o tłumaczeniu „Archipelagu GUŁag”. W numerze prezentujemy fragmenty ich korespondencji.

„Nic innego nie piszę i nie robię, prócz tłumaczenia «Archipelagu», że jestem już półprzytomny, że…

Ikonka_Smakując

Paweł Brylski

Głód jest najlepszym kucharzem

Jeżeli ktoś szuka w tym miejscu pomysłu na obiad lub wystrój stołu, odejdzie niesyty. Tym razem będzie o niedożywieniu i głodzie, a wszystko za sprawą poruszającej wystawy Karoliny Brzuzan, która na nowo stawia najważniejsze pytania…

Jeżeli ktoś szuka w tym miejscu pomysłu na obiad lub wystrój stołu, odejdzie niesyty. Tym…

Fot. R~P~M_Źródło_Clickr

Gniewomir Zajączkowski, Szymon Żuchowski

Diagnostyka różnicowa, czyli Orkiestra Filharmonii Narodowej pod batutą Jacka Kaspszyka

W ubiegły weekend (20 i 21 listopada) Orkiestra Filharmonii Narodowej w Warszawie pod kierunkiem swojego dyrektora artystycznego Jacka Kaspszyka wykonała zestaw utworów, który można by określić jako diagnostyczny, o tyle że – w dobrym sensie…

W ubiegły weekend (20 i 21 listopada) Orkiestra Filharmonii Narodowej w Warszawie pod kierunkiem swojego…

NAJNOWSZE ARTYKUŁY

SOBOTNI FELIETON

[Putinada] Dwa lata samotności. Na rocznicę Majdanu

Dwa lata po rewolucji Ukraina traci zaufanie Zachodu, Poroszenko traci wsparcie wyborców, a Ukraińcy tracą cierpliwość.

SPÓR O TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Sejm nie może stać ponad prawem

Podjęta przez sejm decyzja o unieważnieniu wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest niezgodna z ustawą zasadniczą, tłumaczy konstytucjonalista.

PIĄTKOWY FELIETON

[Polska] Spory o sześciolatki i gimnazja to spory jałowe

Toczona od czasu przejęcia władzy przez PiS dyskusja o polskiej edukacji zmierza donikąd. Nie chodzi przecież o to, kiedy dzieci pójdą do szkoły,…

FELIETONY

[Putinada] Dwa lata samotności. Na rocznicę Majdanu

Dwa lata po rewolucji Ukraina traci zaufanie Zachodu, Poroszenko traci wsparcie wyborców, a Ukraińcy tracą cierpliwość.

[Polska] Spory o sześciolatki i gimnazja to spory jałowe

Toczona od czasu przejęcia władzy przez PiS dyskusja o polskiej edukacji zmierza donikąd. Nie chodzi przecież…

[Ameryka Łacińska] Argentyńskie „stop and go”

Zwycięstwo lidera centroprawicy, Mauricia Macriego, w niedzielnych wyborach prezydenckich to zwiastun nowego cyklu politycznego i gospodarczego…

[Z miasta] Jak się ma Krajowa Polityka Miejska do rządu Beaty Szydło?

Zmiana w Radzie Ministrów zawsze zwiastuje nowe plany i perspektywy. Pytanie jednak, jak daleko owe zmiany…

[Przegląd prasy] Zestrzelenie rosyjskiego samolotu

Media światowe informują o strąceniu rosyjskiego samolotu przez Turcję, a także o „pornograficznym” spektaklu z Wrocławia…

[Feminizując] Czy czeka nas genderowa rewolucja?

W ostatnich wyborach parlamentarnych na czele dwóch największych partii stanęły dwie kobiety, a w wyniku wyborów…

KOMENTARZ NADZWYCZAJNY

Sejm nie może stać ponad prawem

Podjęta przez sejm decyzja o unieważnieniu wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest niezgodna z ustawą zasadniczą, tłumaczy…

Minister kultury jak troskliwy ojciec

Ile lat trwa dzieciństwo? Dzięki polityce wicepremiera i ministra kultury, Piotra Glińskiego, mamy szanse na to,…

Obserwatorium Debaty Publicznej

PRZEJDŹ DO OBSERWATORIUM

WYDARZENIA KULTURY LIBERALNEJ

2 grudnia 2015 (środa)

18.00

Poddasze Kultury Liberalnej

ul. Chmielna 15/9, Warszawa

30 listopada 2015

18.00

Ośrodek Kultury Francuskiej

UW, Pałac Potockich, Sala Balowa